Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום רביעי בוקר מאי
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 05/05/21 סניף: רמת גן מקדם: 8.48
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מוזוליה קורנל - זילבר חיים 64.23 23305 24005 13 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 שריג בועז - ארנון גדי 60.94 40884 4592 10 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 עזורי אסתר - מזור צינה 55.86 7064 18730 8 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 בומש חוי - הולצר ידידיה 55.22 22479 41187 6 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 ליפין דוד - פורם פרידה 54.66 4928 4912 5 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
6 עקיבא אביבה - גור עידית 54.10 19628 23361 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 גולדברג חנה - סולקוביץ אלכס 54.07 9814 21945 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 רויטר משה - ברונר שושנה 51.85 10648 13753 3 ת"א - כיכר המדינה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
9 לויט יולי - כהן פרחה 51.17 3566 4371 2 ת"א - כיכר המדינה
10 לסטר מאיר - קונר מאיר 50.65 17524 20337 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 כהן לביא מרים - שלף מרים 49.85 19627 19660   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
12 וולפגור אתי - כהן איציק 49.77 20331 22412   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
13 ניר עם אסתר - וינרבה הדסה 49.07 41308 20332   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
14 חלמיש רבקה - צור נאוה 48.88 16930 40772   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
15 מאירוביץ בתיה - בראון איטה 46.02 17331 19119   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
16 חלפון סימה - גלטמן מרים 45.61 40984 11910   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
17 צייגר מלכה - לב פאול 44.92 7917 8788   אשקלון/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
18 לבינסקי יעל - מרידך תקוה 43.21 18016 22668   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
19 וינרובר משה - וינרובר ורדה 42.79 22085 22084   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
20 אסטליין מרילה - שחק אורה 39.80 40900 40899   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
21 לביא משה - שהרבני דולי 37.54 24415 20   גבעתיים - ברידג' 4 פאן