Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל ימי ראשון בוקר
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 23/05/21 סניף: אביבים מקדם: 8.20
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - עמיר מירה 64.85 ROBOT 2508 13 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
2 (רובוט) - אנדרמן דוריאן 63.60 ROBOT 15338 10 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
3 (רובוט) - עפרון פרנסין 62.45 ROBOT 14774 8 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
3 נביא רות - נביא יהודה 62.45 15308 15307 8 חיפה כרמל
5 (רובוט) - כהנא אלה 62.36 ROBOT 16013 5 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
6 (רובוט) - קרן אורה 62.26 ROBOT 2362 4 לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
7 עירשי טובה - רוזנברג מירי 61.97 347 7066 4 ת"א - אביבים
8 הראל אתי - ברויז אברהם 61.40 19766 40433 4 רמת השרון/חיפה כרמל
9 (רובוט) - בכר יוסי 60.92 ROBOT 722 4 לא חבר בהתאגדות /נהריה
10 אליעז רות - גרוס ריצארד 58.72 22057 41601 3 חיפה כרמל
11 (רובוט) - אבני אבי 56.99 ROBOT 20834 3 לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
12 גוליק אורי - גוליק איתן 56.71 1414 1413 3 הרצליה - אילה
13 (רובוט) - פיוטרו קלוד 55.94 ROBOT 4492 2 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
14 גולדורגר חנה - שיף סמדר 55.75 12098 41358 2 ת"א - כיכר המדינה
15 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 55.36 ROBOT 40533 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
16 גרשון עודד - בר יוסף עקיבא 55.17 8104 22055 2 חיפה כרמל
17 (רובוט) - אופנהיים נגה 54.89 ROBOT 42058 2 לא חבר בהתאגדות /הרצליה - פיתוח
18 סולניק אריה - בלאט לובומיר 54.60 3038 16453 2 ת"א - כיכר המדינה
19 בן שמחון אבי - קימל שרה 54.21 24816 17400 1 ת"א - אביבים/חיפה כרמל
20 (רובוט) - זוסמן הדסה 53.93 ROBOT 17050 1 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
21 גורביץ איטה - קרסטניטצקי שולמית 53.64 40317 41315 1 ת"א - אביבים/רמת השרון
22 (רובוט) - אלבר רוזה 53.45 ROBOT 40694 1 לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
23 (רובוט) - ויסבוך לוציה 52.11 ROBOT 8001 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
24 רום מיכל - קופמן שרה 52.01 3406 15635 1 כפר סבא/רחובות
25 ליבר בתיה - ברגר לאה 51.82 20248 20247 1 ת"א - אביבים
26 (רובוט) - קולסקי איתן 51.53 ROBOT 16086 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
27 גל ענת - עזר רונית 51.44 19854 42920 1 ת"א - אביבים
28 (רובוט) - שרון אביגדור 50.96 ROBOT 581 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
29 מזרחי שמחה - ליבלינג לינדה 50.19 17615 20154 1 חיפה כרמל
30 אלקבץ אהרן - מירקין לודמילה 49.90 19218 10299   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
31 שפי אבי - קרמרמן רותי 49.04 17155 20362   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/רעננה - ההגנה
32 שוהם יורם - ינאי זאב 48.95 40726 40727   סביון - קרית אונו
33 אולגה סימיכ - גוברין אבי-ברטי 48.75 25063 42144   ת"א - אביבים
34 (רובוט) - גלט אהרון 48.18 ROBOT 40141   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
35 ארידור לילי - ריינר לאה 48.08 13637 3119   סביון - קרית אונו
36 רמתי גדעון - כרדי אברהם 47.61 1956 40383   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים
37 קורן אלי - בהירי תמר 46.36 42686 14148   חיפה כרמל/ת"א - אביבים
38 eylon08 - בוגנים אתי 46.26 eylon08 17901   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
38 רוזנשיין אלכסנדר - בראוינר אלכסנדר 46.26 3372 24488   חיפה כרמל
40 יפה פרנקי - שור שיפי 46.17 17818 23900   חיפה כרמל
41 יקים נוגה - לביא נורית 45.98 3475 5408   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
42 ציפין שמואל - טמיר אלי 45.59 24169 5270   חיפה כרמל
43 פרקש רות - שחקן מחו"ל 45.21 5305 37-0030   כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות
44 גולדמן גיזי - מרמלשטיין עליזה 44.92 7934 41137   חיפה כרמל
45 בסיס שרית - לירון נולי 44.44 23082 21199   חיפה כרמל
46 (רובוט) - מאיר יורי 44.16 ROBOT 13003   לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר
47 (רובוט) - זאק טובה 43.97 ROBOT 41432   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
47 (רובוט) - דויד סילביה 43.97 ROBOT 18006   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
49 (רובוט) - גילרמן ג ניס 43.77 ROBOT 8000   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
50 (רובוט) - גאות אדוה 43.20 ROBOT 40797   לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
51 מור אהוד - ירוס מיכאל 42.62 40709 40706   חיפה כרמל
52 מור משה - אביב זאב 42.15 19169 23419   השרון
52 אלון משה - גוראל איתן 42.15 42934 17114   ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - כיכר המדינה
54 אברהם חיה - שמאי אילנה 41.28 20235 13602   חיפה כרמל
55 עשבי יוכבד - מילאת נעמי 40.80 41732 14489   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
56 גוראל נעמי - אפל ליוי 39.18 41017 22088   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
57 (רובוט) - פרידמן רונית 38.70 ROBOT 18519   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
58 (רובוט) - קס דניאל 34.77 ROBOT 248   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
59 (רובוט) - שטרן אריה 33.52 ROBOT 24344   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
60 (רובוט) - כץ זאנה 32.38 ROBOT 15094   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים