Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
אביבים כרמל ימי ראשון בוקר
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/05/21 סניף: אביבים מקדם: 8.21
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לאו קרול - ישראלי דן 64.81 41829 14669 12 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
2 שוהם יורם - ינאי זאב 63.89 40726 40727 10 סביון - קרית אונו
3 גלברד מרדכי - ברב בנימין 63.10 612 664 8 נהריה - לב הצפון/קריות
4 רום מיכל - קופמן שרה 61.17 3406 15635 6 כפר סבא/רחובות
5 ליבר בתיה - ברגר לאה 60.62 20248 20247 5 ת"א - אביבים
6 קס דניאל - קס גינה 57.81 248 4692 4 ת"א - אביבים
7 לוי רוני - אלרן ישראל 57.64 12052 19052 4 חיפה כרמל
8 בן שמחון אבי - חריר אילנה 57.54 24816 14840 4 ת"א - אביבים/נתניה
9 (רובוט) - ויסבוך לוציה 56.15 ROBOT 8001 3 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
10 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 56.08 ROBOT 40533 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
11 (רובוט) - קורן אלי 54.60 ROBOT 42686 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
12 (רובוט) - גילרמן ג ניס 54.23 ROBOT 8000 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
13 (רובוט) - הס רנה 53.97 ROBOT 2041 2 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
14 (רובוט) - מאיר יורי 53.87 ROBOT 13003 2 לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר
15 (רובוט) - כץ זאנה 53.40 ROBOT 15094 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
16 (רובוט) - עפרון פרנסין 52.91 ROBOT 14774 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
17 (רובוט) - בכר יוסי 52.884 ROBOT 722 2 לא חבר בהתאגדות /נהריה
18 (רובוט) - בלאט לובומיר 52.877 ROBOT 16453 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
19 (רובוט) - עמיר מירה 52.78 ROBOT 2508 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
20 גוברין אבי-ברטי - גרוס ריצארד 52.68 42144 41601 1 ת"א - אביבים/חיפה כרמל
21 (רובוט) - אלבר רוזה 51.79 ROBOT 40694 1 לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
21 (רובוט) - כהנא אלה 51.79 ROBOT 16013 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
23 רוזנשיין אלכסנדר - בראוינר אלכסנדר 51.59 3372 24488 1 חיפה כרמל
24 (רובוט) - שרון אביגדור 51.39 ROBOT 581 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
24 מזרחי שמחה - ליבלינג לינדה 51.39 17615 20154 1 חיפה כרמל
26 מור אהוד - ירוס מיכאל 51.23 40709 40706 1 חיפה כרמל
27 אלון משה - גוראל איתן 51.16 42934 17114 1 ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - כיכר המדינה
28 (רובוט) - בהירי תמר 51.09 ROBOT 14148 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
29 רמתי גדעון - כרדי אברהם 50.89 1956 40383 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים
30 פרקש רות - בן יהודה יהודית 50.50 5305 2218 1 כפר סבא/כרמיאל
31 (רובוט) - בר יוסף עקיבא 50.13 ROBOT 22055 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
32 (רובוט) - גאות אדוה 50.01 ROBOT 40797 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
33 (רובוט) - רום מרים 49.90 ROBOT 23497   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
34 ארידור לילי - ריינר לאה 49.66 13637 3119   סביון - קרית אונו
35 גוראל נעמי - אפל ליוי 49.40 41017 22088   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
36 מזרח איתמר - קימל שרה 49.39 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
37 מור משה - אביב זאב 48.20 19169 23419   השרון
38 גוטפריד שי - מנשה ניסים 47.42 17756 40680   פולג- ברידג' פוינט/חיפה - רמת אלון
39 פרידמן רונית - לויט שושנה 47.13 18519 3548   ת"א - אביבים
40 גורביץ איטה - קרסטניטצקי שולמית 47.05 40317 41315   ת"א - אביבים/רמת השרון
41 אלקבץ אהרן - מירקין לודמילה 46.92 19218 10299   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
42 וכולדר איתן - כהן יוסי 46.32 6622 18280   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
43 עשבי יוכבד - מילאת נעמי 46.02 41732 14489   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
44 שפי אבי - קרמרמן רותי 45.73 17155 20362   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/רעננה - ההגנה
45 eylon08 - בוגנים אתי 45.14 eylon08 17901   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
46 בסיס שרית - לירון נולי 44.12 23082 21199   חיפה כרמל
47 (רובוט) - שיף סמדר 43.75 ROBOT 41358   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
48 יפה פרנקי - שור שיפי 43.58 17818 23900   חיפה כרמל
49 (רובוט) - יקים נוגה 43.35 ROBOT 3475   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
50 רונן אורה - אלקבץ שלי 42.82 3085 9510   ת"א - כיכר המדינה
51 אברהם חיה - שמאי אילנה 42.46 20235 13602   חיפה כרמל
52 (רובוט) - רגב אלה 41.87 ROBOT 19978   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
53 (רובוט) - זופניק שושי 40.77 ROBOT 41703   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
54 הלמן קרן - ברויז אברהם 38.52 9272 40433   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
55 (רובוט) - זוסמן הדסה 38.32 ROBOT 17050   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
56 (רובוט) - שטרן אריה 34.82 ROBOT 24344   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
57 (רובוט) - חן שנקמן גליה 34.23 ROBOT 40754   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
58 גולדמן גיזי - מרמלשטיין עליזה 31.02 7934 41137   חיפה כרמל