Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר מאי
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 02/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.26
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 62.96 11069 8174 6 חיפה כרמל
2 גרינברג רונית - שמחון מיכל 60.42 15533 19804 5 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
3 כהן רבקה - ארי חנה 56.61 11391 18011 4 חיפה כרמל
4 שקולניק ליאורה - ברקוביץ אריה 52.55 19927 2502 3 חיפה כרמל
5 פרבשטיין בן-חיים יפה - גרינמן שמשון 50.46 4617 23268 3 חיפה כרמל
6 שנער היידי - גודוביץ צילה 50.23 2500 15622 2 חיפה כרמל
7 נחמיאס יוסף - פורת מרים 49.92 40234 21564   חיפה כרמל
8 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 41.73 19234 8309   חיפה כרמל
9 מורג חוה - דנסקי ניצה 40.20 9726 12350   חיפה כרמל
10 דנה חנה - פונדיאנו עליזה 37.30 6754 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 59.39 5598 5635 6 חיפה כרמל
2 לוי רוני - אלרן ישראל 57.74 12052 19052 5 חיפה כרמל
3 דה הונד יוסי - שפר לאה 55.03 19994 19995 4 חיפה כרמל
4 סכנין חוה - מץ דליה 52.58 40948 17803 3 חיפה כרמל
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 51.32 16088 16359 3 חיפה כרמל
6 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 48.88 42439 24411   חיפה כרמל
7 דוב שושנה - שאול רבקה 43.85 7241 7246   חיפה כרמל
8 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 43.52 14457 14599   חיפה כרמל
9 מעוז בני - מעוז דפנה 37.70 22572 19370   חיפה כרמל