Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר מאי
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 09/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.36
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרבשטיין בן-חיים יפה - גרינמן שמשון 65.74 4617 23268 6 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 64.22 11069 8174 5 חיפה כרמל
3 נחמיאס יוסף - פורת מרים 55.49 40234 21564 4 חיפה כרמל
4 שפירא בניהו - קמפר ראובן 52.78 17828 17830 3 חיפה כרמל
5 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 47.09 19234 8309   חיפה כרמל
6 שקולניק ליאורה - פונדיאנו עליזה 46.30 19927 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
7 שנער היידי - גודוביץ צילה 45.63 2500 15622   חיפה כרמל
8 טיבן אילנה - שדל גרג 40.94 923 42249   חיפה כרמל
9 מורג חוה - דנסקי ניצה 31.28 9726 12350   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טייג יוסי - גוטליב ליפא 63.49 16088 16359 6 חיפה כרמל
2 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 60.78 23264 20156 5 חיפה כרמל
3 לוי רוני - אלרן ישראל 58.07 12052 19052 4 חיפה כרמל
4 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 49.21 14457 14599   חיפה כרמל
5 דוב שושנה - שאול רבקה 48.35 7241 7246   חיפה כרמל
6 סכנין חוה - מץ דליה 44.51 40948 17803   חיפה כרמל
7 דה הונד יוסי - שפר לאה 43.32 19994 19995   חיפה כרמל
8 ברקוביץ אריה - מעוז דפנה 41.67 2502 19370   חיפה כרמל
9 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 39.42 42439 24411   חיפה כרמל