Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר מאי - HANDICAP
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 09/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.36
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרבשטיין בן-חיים יפה - גרינמן שמשון 65.92 4617 23268 6 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 63.4 11069 8174 5 חיפה כרמל
3 נחמיאס יוסף - פורת מרים 56.17 40234 21564 4 חיפה כרמל
4 שפירא בניהו - קמפר ראובן 53.96 17828 17830 3 חיפה כרמל
5 שקולניק ליאורה - פונדיאנו עליזה 49.23 19927 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
6 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 48.02 19234 8309   חיפה כרמל
7 שנער היידי - גודוביץ צילה 43.82 2500 15622   חיפה כרמל
8 טיבן אילנה - שדל גרג 40.37 923 42249   חיפה כרמל
9 מורג חוה - דנסקי ניצה 32.21 9726 12350   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טייג יוסי - גוטליב ליפא 63.17 16088 16359 6 חיפה כרמל
2 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 59.71 23264 20156 5 חיפה כרמל
3 לוי רוני - אלרן ישראל 54.5 12052 19052 4 חיפה כרמל
4 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 50.39 14457 14599 3 חיפה כרמל
5 דוב שושנה - שאול רבקה 48.53 7241 7246   חיפה כרמל
6 דה הונד יוסי - שפר לאה 45 19994 19995   חיפה כרמל
7 סכנין חוה - מץ דליה 44.44 40948 17803   חיפה כרמל
8 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 42.6 42439 24411   חיפה כרמל
9 ברקוביץ אריה - מעוז דפנה 36.85 2502 19370   חיפה כרמל