Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר מאי - HANDICAP
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 16/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.15
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 59.83 40706 3698 5 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 53.47 11069 8174 4 חיפה כרמל
3 לוי רוני - אלרן ישראל 50.72 12052 19052 3 חיפה כרמל
4 שפירא בניהו - קמפר ראובן 48.8 17828 17830   חיפה כרמל
5 שקולניק ליאורה - ברקוביץ אריה 46.77 19927 2502   חיפה כרמל
6 טיבן אילנה - שדל גרג 44.27 923 42249   חיפה כרמל
7 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 37.44 19234 8309   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דוב שושנה - שאול רבקה 59.62 7241 7246 5 חיפה כרמל
2 דה הונד יוסי - שפר לאה 57.79 19994 19995 4 חיפה כרמל
3 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 55.99 23264 20156 3 חיפה כרמל
4 טייג יוסי - גוטליב ליפא 52.93 16088 16359 3 חיפה כרמל
5 פונדיאנו עליזה - ברוך ארני 42.85 42368 20293   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
6 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 39.52 18316 41035   חיפה כרמל