Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר מאי
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 23/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.11
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרבשטיין בן-חיים יפה - גרינמן שמשון 62.30 4617 23268 7 חיפה כרמל
2 שנער היידי - גודוביץ צילה 61.11 2500 15622 5 חיפה כרמל
3 לוי רוני - אלרן ישראל 58.73 12052 19052 4 חיפה כרמל
4 טיבן אילנה - שדל גרג 57.54 923 42249 3 חיפה כרמל
5 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 50.79 40532 14171 3 חיפה כרמל
5 נחמיאס יוסף - פורת מרים 50.79 40234 21564 3 חיפה כרמל
7 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 47.62 11069 8174   חיפה כרמל
8 מעוז דפנה - גני רותי 46.83 19370 23011   חיפה כרמל
9 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 39.29 19234 8309   חיפה כרמל
9 שפירא בניהו - קמפר ראובן 39.29 17828 17830   חיפה כרמל
11 מורג חוה - דנסקי ניצה 35.71 9726 12350   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 59.52 23264 20156 7 חיפה כרמל
2 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 54.76 42439 24411 5 חיפה כרמל
3 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 54.37 5598 5635 4 חיפה כרמל
4 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 53.97 14457 14599 3 חיפה כרמל
4 דוב שושנה - שאול רבקה 53.97 7241 7246 3 חיפה כרמל
6 סכנין חוה - מץ דליה 53.17 40948 17803 2 חיפה כרמל
7 שקולניק ליאורה - ברוך ארני 50.00 19927 20293 2 חיפה כרמל
8 דה הונד יוסי - שפר לאה 49.60 19994 19995   חיפה כרמל
9 ברקוביץ אריה - גוטליב ליפא 45.63 2502 16359   חיפה כרמל
10 גרינברג רונית - שמחון מיכל 44.05 15533 19804   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
11 דנה חנה - פונדיאנו עליזה 30.95 6754 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות