Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר מאי - HANDICAP
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 23/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.11
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרבשטיין בן-חיים יפה - גרינמן שמשון 62.36 4617 23268 7 חיפה כרמל
2 שנער היידי - גודוביץ צילה 59.17 2500 15622 5 חיפה כרמל
3 טיבן אילנה - שדל גרג 56.85 923 42249 4 חיפה כרמל
4 לוי רוני - אלרן ישראל 55.04 12052 19052 3 חיפה כרמל
5 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 53.1 40532 14171 3 חיפה כרמל
6 נחמיאס יוסף - פורת מרים 51.35 40234 21564 2 חיפה כרמל
7 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 46.68 11069 8174   חיפה כרמל/חיפה - הרץ
8 מעוז דפנה - גני רותי 45.13 19370 23011   חיפה כרמל
9 שפירא בניהו - קמפר ראובן 40.34 17828 17830   חיפה כרמל
10 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 40.09 19234 8309   חיפה כרמל
11 מורג חוה - דנסקי ניצה 36.52 9726 12350   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 58.33 23264 20156 7 חיפה כרמל
2 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 57.82 42439 24411 5 חיפה כרמל
3 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 55.03 14457 14599 4 חיפה כרמל
4 דוב שושנה - שאול רבקה 54.03 7241 7246 3 חיפה כרמל
5 סכנין חוה - מץ דליה 52.98 40948 17803 3 חיפה כרמל
6 שקולניק ליאורה - ברוך ארני 52.56 19927 20293 2 חיפה כרמל
7 דה הונד יוסי - שפר לאה 51.16 19994 19995 2 חיפה כרמל
8 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 50.92 5598 5635 1 חיפה כרמל
9 גרינברג רונית - שמחון מיכל 46.6 15533 19804   חיפה כרמל
10 ברקוביץ אריה - גוטליב ליפא 40.19 2502 16359   חיפה כרמל
11 דנה חנה - פונדיאנו עליזה 33.76 6754 42368   לא חבר בהתאגדות