Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר מאי
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.53
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרינברג רונית - שמחון מיכל 56.75 15533 19804 6 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
2 מעוז דפנה - גני רותי 55.16 19370 23011 4 חיפה כרמל
3 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 54.76 19234 8309 4 חיפה כרמל
4 טיבן אילנה - שדל גרג 53.17 923 42249 3 חיפה כרמל
5 פרבשטיין בן-חיים יפה - גרינמן שמשון 48.02 4617 23268   חיפה כרמל
6 נחמיאס יוסף - פורת מרים 47.62 40234 21564   חיפה כרמל
7 שנער היידי - גודוביץ צילה 42.46 2500 15622   חיפה כרמל
8 מורג חוה - דנסקי ניצה 42.06 9726 12350   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דוב שושנה - שאול רבקה 57.14 7241 7246 6 חיפה כרמל
1 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 57.14 11069 8174 6 חיפה כרמל
3 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 56.35 5598 5635 4 חיפה כרמל
4 ציפין שמואל - ברנט דוד 55.95 24169 40334 3 חיפה כרמל
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 50.40 16088 16359 2 חיפה כרמל
6 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 49.60 23264 20156   חיפה כרמל
7 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 38.49 14457 14599   חיפה כרמל
8 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 34.92 42439 24411   חיפה כרמל