Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר מאי - HANDICAP
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.53
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרינברג רונית - שמחון מיכל 59.51 15533 19804 6 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
2 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 55.78 19234 8309 4 חיפה כרמל
3 מעוז דפנה - גני רותי 53.67 19370 23011 4 חיפה כרמל
4 טיבן אילנה - שדל גרג 52.69 923 42249 3 חיפה כרמל
5 נחמיאס יוסף - פורת מרים 48.38 40234 21564   חיפה כרמל
6 פרבשטיין בן-חיים יפה - גרינמן שמשון 48.28 4617 23268   חיפה כרמל
7 מורג חוה - דנסקי ניצה 43.08 9726 12350   חיפה כרמל
8 שנער היידי - גודוביץ צילה 40.73 2500 15622   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דוב שושנה - שאול רבקה 57.41 7241 7246 6 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 56.41 11069 8174 4 חיפה כרמל
3 ציפין שמואל - ברנט דוד 54.22 24169 40334 4 חיפה כרמל
4 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 53.11 5598 5635 3 חיפה כרמל
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 50.16 16088 16359 2 חיפה כרמל
6 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 48.62 23264 20156   חיפה כרמל
7 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 39.76 14457 14599   חיפה כרמל
8 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 38.19 42439 24411   חיפה כרמל