Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שני בוקר מאי
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 10/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.86
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 משכית חניתה - קרמר ליאורה 60.38 12377 8174 6 חיפה כרמל
2 הילזנרד אנני - כהן רבקה 55.53 5598 11391 5 חיפה כרמל
3 נחמיאס יוסף - ברקוביץ אריה 55.25 40234 2502 4 חיפה כרמל
4 טיבן אילנה - שדל גרג 51.65 923 42249 3 חיפה כרמל
5 מץ דליה - סכנין חוה 49.61 17803 40948   חיפה כרמל
6 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 48.14 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 46.37 15824 15622   חיפה כרמל
8 ברנבלום נירה - חיימוביץ ולריו 45.78 18418 19234   חיפה כרמל
9 גרינמן אהובה - גרינמן שמשון 45.45 23267 23268   חיפה כרמל
10 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 45.40 23425 21576   לא חבר בהתאגדות
11 זומר קלריסה - גיא יהודית 44.66 18665 20054   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טופז דוד - לחמן מיכה 60.63 5142 1283 6 קריות/חיפה כרמל
2 קייט אלן - איסלר אלכסנדר 59.46 41789 19814 5 חיפה - רמת אלון
3 ויזן יהושע - כהן מרגרט 58.53 19229 40941 4 חיפה כרמל
4 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 55.79 18316 41035 3 חיפה כרמל
5 רמן נחום - כהן אריה 54.31 18883 24485 3 חיפה כרמל
6 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 50.99 5566 1177 2 חיפה כרמל
7 שקולניק ליאורה - ברוך ארני 42.46 19927 20293   חיפה כרמל
8 ליברטל זקלין - רייס איילין 42.18 17962 41238   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
9 פנואלי - קרו הר 38.13 22-0606 22-0607   לא חבר בהתאגדות
10 בן-חיים יזהר - פרבשטיין בן-חיים יפה 36.47 4624 4617   חיפה כרמל