Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שני בוקר מאי
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 24/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.59
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זומר קלריסה - גיא יהודית 66.39 18665 20054 7 חיפה כרמל
2 הילזנרד אנני - כהן רבקה 62.22 5598 11391 5 חיפה כרמל
3 ניר מרים - רוזנברג חנה 54.72 16493 13327 4 חיפה כרמל
4 לוי רוני - פורטונה ארנון 54.44 12052 5150 3 חיפה כרמל
5 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 51.94 19992 14979 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
6 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 51.67 40234 40871 2 חיפה כרמל
7 משיח רבקה - נביא רות 50.56 17806 15308 2 חיפה כרמל
8 סרבן דניאלה - באבד יצחק 48.61 20552 11010   חיפה כרמל
9 ברנבלום נירה - חיימוביץ ולריו 47.22 18418 19234   חיפה כרמל
9 קמה יעל - אלוני ישי 47.22 19199 40970   חיפה כרמל
11 גרינמן אהובה - גרינמן שמשון 46.39 23267 23268   חיפה כרמל
12 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 43.61 15824 15622   חיפה כרמל
13 טיבן אילנה - שדל גרג 42.22 923 42249   חיפה כרמל
14 מרמלשטיין עליזה - גדיאל לידיה 32.78 41137 20234   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טופז דוד - לחמן מיכה 69.17 5142 1283 7 קריות/חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 65.56 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 משכית חניתה - קרמר ליאורה 64.44 12377 8174 4 חיפה כרמל
4 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 57.78 40706 3698 3 חיפה כרמל
5 בן-חיים יזהר - פרבשטיין בן-חיים יפה 53.33 4624 4617 3 חיפה כרמל
6 מץ דליה - סכנין חוה 52.50 17803 40948 2 חיפה כרמל
7 גינזבורג מרים - גינזבורג אלברט 50.83 5635 22580 2 חיפה כרמל
8 זולקוב גנריאטה - קורן עינת 48.33 23264 20262   חיפה כרמל
9 נוי רות - חובב אביבה 41.67 17497 15995   לא חבר בהתאגדות
10 קייט אלן - איסלר אלכסנדר 41.39 41789 19814   חיפה - רמת אלון
11 ויזן יהושע - כהן מרגרט 40.83 19229 40941   חיפה כרמל
12 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 40.56 5566 1177   חיפה כרמל
13 שקדי צפורה - אברמוביץ דורה 39.44 20365 20364   חיפה כרמל
14 שקולניק ליאורה - ברוך ארני 34.17 19927 20293   חיפה כרמל