Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שני בוקר מאי
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 31/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.73
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - פורטונה ארנון 68.94 12052 5150 6 חיפה כרמל
2 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 65.25 40234 40871 5 חיפה כרמל
3 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 53.46 20733 17830 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
4 טיבן אילנה - שדל גרג 53.22 923 42249 3 חיפה כרמל
5 הילזנרד אנני - כהן רבקה 52.05 5598 11391 2 חיפה כרמל
6 ברנבלום נירה - חיימוביץ ולריו 51.67 18418 19234 2 חיפה כרמל
7 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 49.85 15824 15622   חיפה כרמל
8 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 48.46 40532 14171   חיפה כרמל
9 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 43.17 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
10 זומר קלריסה - גיא יהודית 41.14 18665 20054   חיפה כרמל
11 קמה יעל - אלוני ישי 37.75 19199 40970   חיפה כרמל
12 מרמלשטיין עליזה - גדיאל לידיה 34.36 41137 20234   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טופז דוד - לחמן מיכה 62.93 5142 1283 6 קריות/חיפה כרמל
2 משיח רבקה - נביא רות 62.09 17806 15308 5 חיפה כרמל
3 סרבן דניאלה - באבד יצחק 56.98 20552 11010 4 חיפה כרמל
4 ביגר כרמלה - גני רותי 55.36 23012 23011 3 חיפה כרמל
5 ליברטל זקלין - רייס איילין 49.79 17962 41238   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
6 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 49.68 5566 1177   חיפה כרמל
7 משכית חניתה - קרמר ליאורה 49.29 12377 8174   חיפה כרמל
8 טמיר אלי - אלרן ישראל 48.70 5270 19052   חיפה כרמל
9 ויזן יהושע - כהן מרגרט 48.33 19229 40941   חיפה כרמל
10 מץ דליה - סכנין חוה 47.50 17803 40948   חיפה כרמל
11 נוי רות - חובב אביבה 46.64 17497 15995   לא חבר בהתאגדות
12 שקולניק ליאורה - ברוך ארני 21.16 19927 20293   חיפה כרמל