Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר מאי
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 04/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.05
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - סבן אאידה 63.89 5598 11598 6 חיפה כרמל
2 פרלמן אמנון - ספקטור משה 62.24 20980 18417 5 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
3 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 60.91 18665 15622 4 חיפה כרמל
4 לוי רוני - בירמן יצחק 56.75 12052 20587 3 חיפה כרמל
5 גינזבורג אלברט - גינזבורג מרים 55.95 22580 5635 3 חיפה כרמל
6 כהן מרגרט - פזי נחמה 55.29 40941 8309 2 חיפה כרמל
7 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 50.40 19370 40869 2 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
8 סכנין חוה - שמחון מיכל 42.06 40948 19804   חיפה כרמל
9 פורת מרים - בלנק שרה 39.02 21564 40578   חיפה כרמל
10 סידי אראלה - בלום חנה 35.32 40943 41055   חיפה כרמל
11 סורוגון פנינה - קפל אביגיל 27.08 21576 11707   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 57.54 41317 41136 6 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
2 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 56.75 20152 5749 5 חיפה כרמל
3 רמן נחום - כהן אריה 56.35 18883 24485 4 חיפה כרמל
4 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 53.97 23264 20156 3 חיפה כרמל
5 הבר שמעון - הולצמן זאב 53.37 5944 23768 3 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
6 זילבר טטיאנה - רזניקוב ראיסה 52.78 40898 23644 2 חיפה - רמת אלון
7 טייג יוסי - גוטליב ליפא 49.21 16088 16359   חיפה כרמל
8 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 48.28 14599 14457   חיפה כרמל
9 ליברטל זקלין - רייס איילין 42.92 17962 41238   חיפה כרמל
10 שקולניק ליאורה - ברוך ארני 39.35 19927 20293   חיפה כרמל
11 שטרן בן - מירקין לודמילה 39.15 19887 10299   חיפה כרמל