Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר מאי
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.95
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 66.53 14599 14457 6 חיפה כרמל
2 לוי רוני - בירמן יצחק 60.49 12052 20587 4 חיפה כרמל
3 הילזנרד אנני - סבן אאידה 55.35 5598 11598 4 חיפה כרמל
4 ארי חנה - כהן רבקה 52.88 18011 11391 3 חיפה כרמל
5 סכנין חוה - שמחון מיכל 50.99 40948 19804 2 חיפה כרמל
6 פורת מרים - בלנק שרה 50.75 21564 40578 2 חיפה כרמל
7 טיבן אילנה - רמן נחום 49.07 923 18883   חיפה כרמל
8 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 42.32 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
9 סידי אראלה - בלום חנה 41.98 40943 41055   חיפה כרמל
10 פרלמן אמנון - ספקטור משה 40.33 20980 18417   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
11 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 40.19 40234 6070   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קולסקי איתן - גינזבורג אלברט 64.94 16086 22580 6 חיפה כרמל
2 סמורזיק אביטל - ברקוביץ אריה 62.87 16725 2502 4 חיפה כרמל
3 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 62.53 20152 5749 4 חיפה כרמל
4 אלעד אלי - איסק מנחם 57.04 5572 3080 3 חיפה כרמל
5 טמיר אלי - אלרן ישראל 55.00 5270 19052 2 חיפה כרמל
6 הבר שמעון - הולצמן זאב 54.14 5944 23768 2 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
7 שטרן בן - מירקין לודמילה 41.23 19887 10299   חיפה כרמל
8 קורן עינת - לירון נולי 37.16 20262 21199   חיפה כרמל
9 יוסף - זנה 33.67 22-0608 22-0609   לא חבר בהתאגדות
10 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 31.42 41317 41136   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל