Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ימי שני בוקר-מאי
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 03/05/21 סניף: רמת השרון מקדם: 8.42
מנהל תחרות: מינץ ורד

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן שמחון אמליה - מינץ ורד 65.05 23108 4062 11 רמת השרון
2 לוי דורית - גרינברג אריה 60.68 40123 10028 9 רמת השרון
3 פז שרה - מזרחי יפה 59.86 8631 9032 7 רמת השרון
4 נקל דליה - פרפורי שושנה 52.58 11951 13372 6 כפר סבא/ת"א - אביבים
5 קלקשטין ציפי - צפריר שוש 52.35 15963 15725 4 רמת השרון
6 תל-נוי אילנה - דקל מרה 52.17 6986 15326 4 רמת השרון
7 גלסברג תמר - נחמיאס סימה 51.70 17766 17001 3 רמת השרון
8 תורם עדינה - סוורי אילנה 50.97 14558 18366 2 רמת השרון
9 הרמן עדית - פלינר דליה 50.73 11011 11012 2 רמת השרון
10 בר-אילן אתי - הרציג רבקה 48.93 8587 13391   רמת השרון
10 טודרס בתיה - שאול מתי 48.93 9428 9039   רמת השרון
12 אדמון אסתר - אופיר אברהם 44.46 11019 10050   רמת השרון
13 שרגל אסתר - שטלמן שרה 44.06 9388 14053   רמת השרון
14 רון אדית - ספינקה גילי 39.29 21274 18858   רמת השרון/פ"ת - ויצו
15 דותן לילי - קונדה ציפי 38.75 13801 41608   רמת השרון
16 גרתי אברהם - בנימיני דליה 36.59 10033 40328   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 חיות אבי - בן שמחון אבי 64.12 5366 24816 11 רמת השרון/ת"א - אביבים
2 וייס כרמלה - פרנס אירית 59.06 16038 4236 9 רמת השרון
3 הרטוב מרים - שכנאי זהבה 57.10 11653 24560 7 ת"א - כיכר המדינה/רמת השרון
4 רייכר נילי - חרסית ציפי 56.33 14412 41106 6 רמת השרון
5 שנפ מאיה - הראל אתי 53.80 23993 19766 4 רמת השרון
6 פרחי ורדה - מירון ישראל 53.57 17026 12690 4 רמת השרון
7 גרבר זיוה - ארד נויה 52.93 14033 9048 3 רמת השרון
8 עיני אילנה - קורין נאוה 50.31 2380 11287 2 רמת השרון
9 פוגלמן מונסי - נאזאן אנט 50.09 40057 41041 2 רמת השרון
10 קופמן עופרה - סנדר נעמי 49.66 19318 14702   רמת השרון
11 מירון איירין - אסלן זיוה 44.50 12691 41426   רמת השרון
12 צלרמאיר דבורה - תל אור אור ברכה 43.25 16463 20301   רמת השרון
13 סמיון ליאורה - בלומנפלד רחל 42.46 41327 41328   רמת השרון
14 רגנשטרייך אלכסנדרה - שפיר נילי 39.29 42180 19504   רמת השרון
15 פירר אידה - זלמה שירלי 33.96 23787 9421   רמת השרון