Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ימי שני בוקר-מאי
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 24/05/21 סניף: רמת השרון מקדם: 9.71
מנהל תחרות: מינץ ורד

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פז שרה - מזרחי יפה 61.23 8631 9032 12 רמת השרון
2 בנימין סלביה - וכט רפאל 60.34 10037 3191 10 רמת השרון
3 לוי דורית - מינץ יעקב 56.67 40123 175 8 רמת השרון
4 סבו ליאורה - פלינר דליה 56.65 11585 11012 6 פ"ת - ויצו/רמת השרון
5 אבן חן טובה - פן אסתר 55.66 8682 5520 5 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
6 רון אדית - ספינקה גילי 52.06 21274 18858 4 רמת השרון/פ"ת - ויצו
7 כוגן רעיה - כוגן מיכאל 51.23 9385 40693 3 רמת השרון
8 לנגסנר מרים - זוק לובה 50.93 10915 20994 3 רמת השרון
9 תורם עדינה - סוורי אילנה 48.87 14558 18366   רמת השרון
10 אדלשטיין אולגה - שאול מתי 48.59 10035 9039   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
11 גלסברג תמר - נחמיאס סימה 47.72 17766 17001   רמת השרון
12 ארליך חדוה - וולף גיה 45.26 19552 19324   רמת השרון/רעננה - הזהב
13 עיני אילנה - קורין נאוה 44.56 2380 11287   רמת השרון
14 אדמון אסתר - אופיר אברהם 44.02 11019 10050   רמת השרון
15 גורן נעמי - חרסית ציפי 43.17 19286 41106   לא חבר בהתאגדות
16 רינות מישל - מעוז אורה 41.87 12256 6122   רמת השרון
16 בילר תודי - נאזאן אנט 41.87 4546 41041   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 חיות אבי - בן שמחון אבי 61.59 5366 24816 12 רמת השרון
2 גרבר זיוה - ארד נויה 57.10 14033 9048 10 רמת השרון
3 יוסף רחל - חוף מלכה 56.55 5478 5536 8 רמת השרון
4 שפלר עפרה - פלד מאיה 56.35 13187 14040 6 רמת השרון
5 מונטרייל רחל - פרנס אירית 55.02 41481 4236 5 רעננה - ההגנה/רמת השרון
6 שרגל אסתר - שטלמן שרה 54.19 9388 14053 4 רמת השרון
7 תל-נוי אילנה - דקל מרה 50.73 6986 15326 3 ת"א - אביבים/רמת השרון
8 גרתי אברהם - בנימיני דליה 50.63 10033 40328 3 רמת השרון
9 צלרמאיר דבורה - תל אור אור ברכה 50.01 16463 20301 2 לא חבר בהתאגדות
10 קלקשטין ציפי - וייס כרמלה 49.74 15963 11861   רמת השרון
11 וידר חנה - אלגואטי עליזה 49.32 41108 42184   רמת השרון
12 בן שמחון אמליה - מינץ ורד 46.43 23108 4062   רמת השרון
13 דותן לילי - קונדה ציפי 46.27 13801 41608   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
14 פרחי ורדה - מירון ישראל 43.91 17026 12690   רמת השרון
15 רגנשטרייך אלכסנדרה - שפיר נילי 42.53 42180 19504   רמת השרון
16 פירר אידה - זלמה שירלי 42.42 23787 9421   רמת השרון
17 פוגלמן יעל - פוגלמן מונסי 37.10 40056 40057   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון