Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
שני אחה"צ מאי שירי קרנאור
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 24/05/21 סניף: האקדמיה ת"א מקדם: 7.48
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - סגל שרה 60.19 ROBOT 17420 4 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
2 שפט חנה - רובין דורית 57.41 14990 22386 4 סביון - קרית אונו
3 (רובוט) - אליוביץ עליזה 56.94 ROBOT 16173 3 לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
4 נתן מיכה - פסטרנק פנחס 53.70 12111 19333 2 פ"ת - ויצו
5 אילת מלכה - פוקסמן ירחמיאל 51.85 13247 1750 2 סביון - קרית אונו
6 Avital_k - קסלין גרום 51.39 Avital_k 2883   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
7 (רובוט) - אורון דליה 50.93 ROBOT 18005 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
8 fffwanda - גורצקי מריאן 49.54 fffwanda 22079   לא חבר בהתאגדות
9 (רובוט) - שגיא שמעון 49.07 ROBOT 41671   לא חבר בהתאגדות
10 מרוז יוכי - קדר עמוס 48.61 24723 23373   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
10 SJ1234567 - dytria 48.61 SJ1234567 dytria   לא חבר בהתאגדות
12 (רובוט) - גולן יעקב 44.91 ROBOT 40716   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
13 לנג שורה - גור משה 38.89 16877 13928   סביון - קרית אונו
14 מור עדי - שרון דליה 37.96 42893 13898   סביון - קרית אונו