Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
שני אחה"צ מאי שירי קרנאור
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 31/05/21 סניף: האקדמיה ת"א מקדם: 5.32
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - פישר אהובה 62.50 ROBOT 24341 4 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
2 (רובוט) - ליבוביץ דוד 60.76 ROBOT 18294 4 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
3 (רובוט) - אליוביץ עליזה 60.42 ROBOT 16173 3 לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
4 (רובוט) - שגיא שמעון 58.68 ROBOT 41671 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
5 סגל שרה - שרון דליה 54.86 17420 13898 2 סביון - קרית אונו
6 (רובוט) - אלזם מרי 54.17 ROBOT 41938 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
7 SJ1234567 - gito poedj 53.47 SJ1234567 gito poedj   לא חבר בהתאגדות
7 שושן איתמר - סימבליסטה גורג 53.47 22384 16433 1 סביון - קרית אונו
9 טלמור אורלי - לנג שורה 52.78 42182 16877 1 סביון - קרית אונו
10 אלעד רחל - ליטני אורית 50.00 3696 42959 1 ת"א - כיכר המדינה/ת"א - האקדמיה לברידג'
11 (רובוט) - פסרמן רחל 48.96 ROBOT 8580   לא חבר בהתאגדות
12 Avital_k - ססלר דפנה 47.22 Avital_k 42750   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
13 שפט חנה - רובין דורית 46.18 14990 22386   סביון - קרית אונו
14 (רובוט) - גולן יעקב 42.36 ROBOT 40716   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
15 (רובוט) - עפרון פרנסין 40.81 ROBOT 14774   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
16 (רובוט) - אופנהיים נגה 39.93 ROBOT 42058   לא חבר בהתאגדות /הרצליה - אילה
16 לבנת טובה - דויד סילביה 39.93 9115 18006   סביון - קרית אונו
18 סימקוביץ שרה - כהן פטרישה 35.76 41880 43017   ראש העין - גל/סביון - קרית אונו