Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום ראשון אחהצ מאי-יוני
מושב 1 מתוך 9 תאריך: 02/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.50
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 גרינברג רונית - גרינברג משה 58.93 15533 41127 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
2 ריבקינד אברהם - ארן חביבה 58.33 22-0181 40230 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
3 ריבקינד רות - חורש שושנה 55.95 22-0171 20045 לא חבר בהתאגדות
4 עשת רונית - מנדלר אסתר 52.38 4221 22-0185 לא חבר בהתאגדות
5 זלינגר רות - פרידמן ליליאן 48.81 21743 22-3009 לא חבר בהתאגדות
6 לוי רסקין - דב מאירוביץ 39.88 22-0240 22-0242 לא חבר בהתאגדות
7 דיחנו אילנה - לביא מרים 35.71 19882 20795 לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 זייטמן שוש - גרינוולד חנה 60.12 22-0532 22-0531 לא חבר בהתאגדות
2 גליה שהם - יהודית לרנר 54.76 22-3006 22-3007 לא חבר בהתאגדות
3 פינגלמן הלנה - מנצר רחל 54.17 22-0198 17122 לא חבר בהתאגדות
4 מגן ציפורה - אדלמן יפה 52.98 20159 22-0598 לא חבר בהתאגדות
5 הוניג פנינה - בן דב פיזנטי עדנה 46.43 22-0514 19226 לא חבר בהתאגדות
6 לזר רחל - אגרט מריה 41.67 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 חנה מלאכי - אסתר אופיר 39.88 22-0233 22-0232 לא חבר בהתאגדות