Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
רביעי בוקר במחשב מאי יוני
מושב 2 מתוך 8 תאריך: 12/05/21 סניף: מועדון הברידג' רחובות מקדם: 8.01
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שושני יוסי - שושני נוגה 72.58 41793 41792 12 רחובות
2 ירדן דן - ירדן קרי 61.69 15110 15119 10 מודיעין
3 (רובוט) - שחר אתי 61.25 ROBOT 19202 8 לא חבר בהתאגדות /רחובות
4 (רובוט) - פרץ שמואל 60.65 ROBOT 16618 6 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
5 לשם דורית - מידן רחל 60.10 14566 20257 5 רחובות
6 שובל אפרים - אופיר רות 59.75 5007 14656 4 רחובות/מועדון הברידג' רחובות
7 סורל רבקה - קיש תמר 57.95 5248 10948 4 רחובות/כפר סבא
8 קפון לבנה - בלס אביבה 57.30 7155 11586 4 ת"א - כיכר המדינה/פ"ת - ויצו
9 (רובוט) - עפר מיכאל 57.00 ROBOT 24528 3 לא חבר בהתאגדות /רחובות
10 מחלב צרלי - dytria 56.74 21870 dytria   רחובות/ לא חבר בהתאגדות
11 (רובוט) - פינטו תמר 56.69 ROBOT 23661 3 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
12 ויינר שפרה - נתן מינה 56.07 21538 15086 2 רחובות
13 דקטר בלהה - בנדהיים דוקטור אורי 55.68 17488 2102 2 רחובות/מודיעין
14 (רובוט) - ליפצוק חנה 54.12 ROBOT 22039 2 לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
15 מחלב חנה - מיכאלי עדי 53.83 21543 41724 2 רחובות
16 אופיר מאירה - hag1 53.59 14620 hag1   ירושלים/ לא חבר בהתאגדות
17 חן עדינה - גפני מריאנה 53.00 42551 42979 2 מודיעין/רחובות
18 טיין דליה - שבדרון שלי 52.85 15103 41740 1 רחובות/מועדון הברידג' רחובות
19 (רובוט) - פרונינה איבגניה 52.70 ROBOT 23738 1 לא חבר בהתאגדות /רחובות
20 גינזבורסקי רינה - צלר יעקב 52.19 12542 13955 1 רחובות
21 (רובוט) - קושיצקי דבורה 51.68 ROBOT 41045 1 לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
22 זעירי יגאל - זעירי נעמי 51.58 24237 24238 1 מועדון הברידג' רחובות
23 (רובוט) - שרון מרים 51.18 ROBOT 19015 1 לא חבר בהתאגדות /רחובות
24 איבנשיץ מירה - פרידלנדר דודי 50.97 40376 12719 1 רחובות
25 דר יאיר - דר תמר 50.88 14518 8738 1 רחובות
26 פז מרדכי - קראוסהר יהודה 50.70 8943 2761 1 ראשל"צ - מרכז ספורט
27 אוקון הדסה - כהן אינה 50.22 21447 23966 1 רחובות
28 (רובוט) - דקל חיים 50.16 ROBOT 42911 1 לא חבר בהתאגדות /רחובות
29 גולד סילביה - רוטמן מרים 50.10 21441 21450 1 רחובות
30 רחימי רחמים - דימנט נעם 50.01 13241 2297 1 רחובות
31 סער ליאורה - שריג נוגה 49.79 21449 8718   רחובות
32 ברונשטיין אסתר - להט חוה 49.54 22556 41253   רחובות
33 גיטלר בקי - סולומונוביץ מלכה 49.33 41248 42974   רחובות
34 לוי יהושע - אלומות זאב 49.19 23737 17661   מועדון הברידג' רחובות/רחובות
35 (רובוט) - גבעון בת-שבע 49.05 ROBOT 16006   לא חבר בהתאגדות /רחובות
36 רוטר מריו - ארליך ברוך 48.72 42582 42681   רחובות/מועדון הברידג' רחובות
37 פלר חיים - דגן עוזי 48.61 41597 15475   מועדון הברידג' רחובות/מודיעין
38 בלאוגרונד רות - קרפ דינה 48.56 4771 40534   מועדון הברידג' רחובות/רחובות
39 (רובוט) - שובל אורנה 48.12 ROBOT 40138   לא חבר בהתאגדות /רחובות
40 (רובוט) - מיכאלוב פניה 47.83 ROBOT 42275   לא חבר בהתאגדות /רחובות
41 אלדאג גלילה - אדר אילנה 47.68 24748 40681   רחובות
42 ארבל עמוס - זמיר ציפי 47.63 40271 41034   רחובות
43 ירושלמי דליה - סביר אירנה 47.60 24041 40827   רחובות
44 אורון רות - הזנפרץ אתי 47.00 18699 23333   חיפה כרמל/ראשל"צ - מרכז ספורט
45 (רובוט) - ישראלי יוני 45.65 ROBOT 42205   לא חבר בהתאגדות /רחובות
46 שטאובר אריה - וינברג דסי 45.48 22530 20369   נס ציונה/רחובות
47 וקס טובה - כהן עידית 45.01 24527 18719   רחובות
48 אברבך אלכס - ליכטנפלד צביה 44.42 42133 22375   רחובות
49 (רובוט) - ביננבאום מירה 43.97 ROBOT 42939   לא חבר בהתאגדות /הרצליה - פיתוח
50 משען נורית - וייס אלכס 43.79 22388 42167   כפר מרדכי/רחובות
51 (רובוט) - שרון כרמל 43.40 ROBOT 17833   לא חבר בהתאגדות /רחובות
52 למפרט איטה - שפרן אגי 42.53 17547 17035   רחובות/מועדון הברידג' רחובות
53 רוטנשטרייך לואיזה - שעובי אביהוא 41.47 20494 21278   רחובות
54 להט מוטי - פרי מוטי 39.37 20373 18022   רחובות
55 (רובוט) - נחמדי מנחם 36.93 ROBOT 41721   לא חבר בהתאגדות /מודיעין
56 אוליאמפרל יפה - דורון יונה 36.27 24662 19935   מודיעין/רחובות
57 קלמר פסיה - צלר מרגלית 31.39 14807 13954   רחובות
58 (רובוט) - מדהלה גיזל 29.58 ROBOT 22391   לא חבר בהתאגדות /רחובות