Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי רביעי בוקר-מאי
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 12/05/21 סניף: רמת השרון מקדם: 9.86
מנהל תחרות: מינץ ורד

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ספינקה גילי - קרוב שמואל 59.78 18858 40216 9 פ"ת - ויצו/ת"א - אביבים
2 פז שרה - וכט רפאל 57.10 8631 3191 7 רמת השרון
3 חסיס יעל - שלף רחל 55.87 21288 20808 6 רמת השרון
3 גרבר זיוה - הרציג רבקה 55.87 14033 13391 6 רמת השרון
5 קורין נאוה - אסלן זיוה 54.97 11287 41426 4 רמת השרון
6 מור מוטי - מור ליבי 53.57 14257 14258 3 רמת השרון
7 בילר תודי - בן דרור בני 50.98 4546 40108 2 רמת השרון
8 בן שמחון אמליה - דקל מרה 43.96 23108 15326   ת"א - אביבים/רמת השרון
9 לוינרד רוכי - לוינרד מונטי 39.50 41758 41757   רמת השרון
10 פרחי ורדה - מירון ישראל 39.01 17026 12690   רמת השרון
11 אדמון אסתר - פוגלמן מונסי 38.48 11019 40057   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סדן נגה - חיות אבי 57.91 17024 5366 9 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
2 מינץ ורד - מינץ יעקב 56.34 4062 175 7 רמת השרון
3 שלומי טובית - לוטן אביבה 56.12 11528 10802 6 רמת השרון
4 וידר חנה - אלגואטי עליזה 52.75 41108 42184 5 רמת השרון
5 ארד נויה - פוגלמן יעל 52.30 9048 40056 4 רמת השרון
6 חוף מלכה - פן אסתר 50.55 5536 5520 3 רמת השרון
7 רגנשטרייך אלכסנדרה - אופיר אברהם 49.49 42180 10050   רמת השרון
8 קאופמן עופרה - סנדר נעמי 49.28 12943 14702   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
9 וידר חנה - לוי קמי 48.94 41108 20522   רמת השרון
10 גרופר ענת - קלקשטין ציפי 41.67 7586 15963   רמת השרון
11 אבידן לידיה - מירון איירין 35.46 1471 12691   רמת השרון