Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי חמישי בוקר-מאי
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/05/21 סניף: רמת השרון מקדם: 9.36
מנהל תחרות: מינץ ורד

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארד נויה - הרציג רבקה 69.35 9048 13391 8 רמת השרון
2 קונדה ציפי - רבינוביץ חנה 57.14 41608 18895 6 רמת השרון
3 אדמון אסתר - חסיס יעל 49.70 11019 21288   רמת השרון
4 שרגל אסתר - מזרחי יפה 48.81 9388 9032   רמת השרון
5 גרינפלד מיראלה - קיראי לידיה 48.21 41208 21220   רמת השרון
6 פז שרה - פן אסתר 46.73 8631 5520   רמת השרון
7 שמואלי ניבה - שלף רחל 44.94 24127 20808   רמת השרון
8 סנדר נעמי - אסא חיה 44.05 14702 10203   רמת השרון
9 פישל דיטה - ערד אברהם 41.07 17389 2760   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 חיות אבי - סדן נגה 72.92 5366 17024 8 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
2 שאול מתי - גרתי אברהם 53.57 9039 10033 6 רמת השרון
3 מנחמי אבשלום - פרייד חיים 53.27 3103 13870 5 פ"ת - אם המושבות/רמת השרון
4 רגנשטרייך אלכסנדרה - אופיר אברהם 52.68 42180 10050 4 רמת השרון
4 ביידא אורי - אליאס אליהו 52.68 19024 23105 4 רמת השרון
6 הרטוב מרים - שכנאי זהבה 45.54 11653 24560   ת"א - כיכר המדינה/רמת השרון
7 קנטי נילי - ניב איתנה 45.24 41545 19720   רמת השרון
8 עיני אילנה - קורין נאוה 44.64 2380 11287   רמת השרון
9 קובה ארלט - ששון פורטונה 29.46 9942 7118   רמת השרון