Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ירושלים אונליין - שלישי בוקר - יוני יולי 2021
מושב 1 מתוך 9 תאריך: 01/06/21 סניף: ירושלים מקדם: 10.46
מנהל תחרות: ניימן עירית
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קסלין גרום - מירום אהרון 64.10 2883 4673 8 סביון - קרית אונו
2 סדיס גובינה - רום מיכל 63.89 14831 3406 6 כפר סבא
3 הרדון ויליאם - זלבה אבי 62.18 17700 2074   לא חבר בהתאגדות
4 (רובוט) - ספיר עוזי 58.33 ROBOT 42970 4 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
4 רפאלי דוד - כהן שבתאי 58.33 4087 14630 4 י"ם - מרכז הברידג'
6 כליף אילנה - יעקב מלכה 57.91 11003 14220 3 רמת השרון/י"ם - מרכז הברידג'
7 (רובוט) - כהן אבנר 57.05 ROBOT 9199 2 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
8 spijkeniss - pea 56.62 spijkeniss pea   לא חבר בהתאגדות
9 הס רנה - יהל נילי 55.34 2041 11658 1 ירושלים
10 שילה תמר - גרינברג רבקה 53.63 18633 6452 1 ירושלים
11 (רובוט) - ליברמן ארנון 52.99 ROBOT 40047 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
12 (רובוט) - חשין אסתר 51.07 ROBOT 23719 1 לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
13 חסין נטשה - ירדני יעל 49.57 19019 15266   ירושלים
14 (רובוט) - יחיאלי אורנה 49.36 ROBOT 40763   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
14 (רובוט) - ינר יובל 49.36 ROBOT 10981   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
16 (רובוט) - רייניץ שלמה 49.15 ROBOT 42542   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
17 (רובוט) - אלזם מרי 47.86 ROBOT 41938   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
17 (רובוט) - פייזר מרים 47.86 ROBOT 42164   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
19 (רובוט) - ליבוביץ דוד 47.65 ROBOT 18294   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
20 רז אמנון - רז מזל 45.09 12306 14589   י"ם - בית בלגיה/ירושלים
21 אופיר מאירה - שזיפי חנה 44.23 14620 983   ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
22 אלול סימה - שחל אריה 43.59 11811 11897   כפר סבא
23 (רובוט) - פישר פאולה 42.31 ROBOT 16369   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
24 (רובוט) - אקרמן ראובן 41.03 ROBOT 3799   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
25 La vespa - mazaltov 40.38 La vespa mazaltov   לא חבר בהתאגדות
26 (רובוט) - פוקס אריק 38.46 ROBOT 42907   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
27 אבישר שוש - אצבעוני זהבה 38.25 18501 18879   סביון - קרית אונו
28 רגב ציון - רז ניסן 34.40 19132 15461   ירושלים