Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ירושלים אונליין - שלישי אחר הצהרים - יוני יולי 2021
מושב 2 מתוך 9 תאריך: 08/06/21 סניף: ירושלים מקדם: 8.98
מנהל תחרות: ניימן עירית
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - שרון זמירה 64.24 ROBOT 19117 9 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
2 רז אמנון - רז מזל 62.67 12306 14589 7 י"ם - בית בלגיה/ירושלים
3 יהל נילי - הרדון עפרה 61.28 11658 14930 5 ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
4 (רובוט) - הנדלר יהודה 59.90 ROBOT 24469 4 לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט
5 וינברג ארודי - ענבר דן 59.55 11657 15231 4 ירושלים
6 (רובוט) - ויסלר עדה 58.51 ROBOT 17167 3 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
7 (רובוט) - נאון דניס 57.64 ROBOT 23024 2 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
8 (רובוט) - פישר פאולה 56.42 ROBOT 16369 2 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
9 (רובוט) - וייס משה 55.56 ROBOT 21397 2 לא חבר בהתאגדות /השרון
10 (רובוט) - גולדמן רחל 55.03 ROBOT 19028 2 לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
11 (רובוט) - שרעבי יורם 53.99 ROBOT 18198 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
11 (רובוט) - רגב אלה 53.99 ROBOT 19978 1 לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
13 עוגן תמרה - סגיב מירה 52.26 10102 9011 1 סביון - קרית אונו
14 גרינברג רבקה - שטרית אבי 52.08 6452 7748 1 ירושלים
15 טננהאוז אסתר - גרינשפן אורי 51.04 15264 16335 1 ירושלים
16 Leesburg1 - edward235 50.35 Leesburg1 edward235   לא חבר בהתאגדות
17 (רובוט) - כהן אבנר 49.83 ROBOT 9199   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
18 לנג שורה - טלמור אורלי 49.31 16877 42182   סביון - קרית אונו
19 רמון אריה - אברמסקי מוטי 49.13 20938 40556   ירושלים
20 דנן אלן ארי - רז ניסן 48.96 21726 15461   ירושלים
21 בלס רמי - בלס יהודית 48.78 1188 1187   ת"א - בית הלוחם אפקה
21 (רובוט) - פסרמן רחל 48.78 ROBOT 8580   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
23 (רובוט) - אלזם מרי 48.44 ROBOT 41938   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
24 מנדלבאום יצחק - זייטמן מגי 48.09 2054 2307   ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
25 (רובוט) - חשין אסתר 46.88 ROBOT 23719   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
25 (רובוט) - קאהן הלן 46.88 ROBOT 40652   לא חבר בהתאגדות
27 (רובוט) - אופיר מאירה 41.67 ROBOT 14620   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
28 (רובוט) - סביר נח 41.49 ROBOT 14631   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
29 (רובוט) - שידלוב מרים 40.63 ROBOT 18320   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
30 פסטרנק פנחס - נתן מיכה 40.10 19333 12111   פ"ת - ויצו
31 (רובוט) - לידור דניאלה 39.93 ROBOT 2632   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
32 ספיר קייט - ספיר מרים 36.81 5243 16245   י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
33 (רובוט) - רז צילה 35.07 ROBOT 12307   לא חבר בהתאגדות /י"ם - בית בלגיה
34 (רובוט) - פייזר מרים 34.72 ROBOT 42164   לא חבר בהתאגדות /ירושלים