Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ירושלים אונליין - שלישי אחר הצהרים - יוני יולי 2021
מושב 3 מתוך 9 תאריך: 15/06/21 סניף: ירושלים מקדם: 10.67
מנהל תחרות: אבנר ברי
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סימבליסטה גורג - שושן איתמר 64.10 16433 22384 10 סביון - קרית אונו
2 יהל נילי - הרדון עפרה 62.18 11658 14930 8 ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
3 רז אמנון - רז מזל 61.93 12306 14589 6 י"ם - בית בלגיה/ירושלים
4 שרעבי יורם - כהן שבתאי 60.13 18198 14630 5 ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
5 שזיפי אילן - שזיפי חנה 60.07 984 983 4 ת"א - כיכר המדינה
6 גרינברג רבקה - שטרית אבי 59.78 6452 7748 3 ירושלים
7 (רובוט) - נתן מיכה 59.05 ROBOT 12111 3 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
8 (רובוט) - שילה ראובן 58.30 ROBOT 17368 2 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
9 (רובוט) - אלזם מרי 56.38 ROBOT 41938 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
10 ליאור רות - וינברג ארודי 55.05 19157 11657 2 ירושלים
11 בך ורדה - הס רנה 53.82 4529 2041 2 ירושלים
12 (רובוט) - פישר פאולה 53.66 ROBOT 16369 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
13 רום שמעון - רום מאירה 52.98 15803 15802 1 ירושלים
14 (רובוט) - אלול סימה 52.27 ROBOT 11811 1 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
15 טננהאוז אסתר - גרינשפן אורי 51.71 15264 16335 1 ירושלים
16 רמון אריה - אברמסקי מוטי 51.44 20938 40556 1 ירושלים
17 Leesburg1 - edward235 51.28 Leesburg1 edward235   לא חבר בהתאגדות
18 בלס רמי - בלס יהודית 49.94 1188 1187   ת"א - בית הלוחם אפקה
19 jillbaca - barry baca 49.33 jillbaca barry baca   לא חבר בהתאגדות
20 קפלן טלי - קציר שבח 49.13 14642 19123   י"ם - מרכז הברידג'
21 לוי עמליה - פרץ שמואל 48.97 13470 16618   כפר סבא
22 (רובוט) - ברנדשטין בתיה 48.91 ROBOT 14192   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
23 שמיון דגן יהודית - גולדרינג אהובה 48.81 15048 16231   נס ציונה/ת"א - אביבים
24 הרדון ויליאם - אבישר שוש 48.55 17700 18501   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
25 (רובוט) - אופיר מאירה 48.03 ROBOT 14620   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
26 גקמן לילית - אינשטיין אבי 47.58 11161 41427   סביון - קרית אונו
27 (רובוט) - פישר אהובה 47.35 ROBOT 24341   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
28 (רובוט) - קופלביץ דולי 47.33 ROBOT 22490   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
29 (רובוט) - שידלוב מרים 45.78 ROBOT 18320   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
30 צימרמן צבי - וינברג ליאורה 43.87 42171 19886   ירושלים
31 (רובוט) - פינטו תמר 43.41 ROBOT 23661   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
32 (רובוט) - כהן שירה 41.40 ROBOT 14618   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
33 (רובוט) - חסין נטשה 40.97 ROBOT 19019   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
34 (רובוט) - רז צילה 40.90 ROBOT 12307   לא חבר בהתאגדות /י"ם - בית בלגיה
35 (רובוט) - אלתר חגי 39.31 ROBOT 18423   לא חבר בהתאגדות /השרון
36 רז ניסן - שרון זמירה 36.52 15461 19117   ירושלים/סביון - קרית אונו
37 (רובוט) - רגב עשירה 36.08 ROBOT 18286   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
38 רגב ציון - שידלוב שלמה 33.82 19132 18283   ירושלים