Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
אביבים כרמל ראשון בוקר
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 06/06/21 סניף: אביבים מקדם: 8.62
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - יקים נוגה 62.82 ROBOT 3475 11 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
2 (רובוט) - אלבר רוזה 59.71 ROBOT 40694 9 לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
3 מור אהוד - ירוס מיכאל 58.32 40709 40706 7 חיפה כרמל
4 (רובוט) - קורן אלי 57.64 ROBOT 42686 6 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
5 קרן אורה - עפרון פרנסין 57.33 2362 14774 5 נס ציונה/סביון - קרית אונו
6 גוראל נעמי - אפל ליוי 57.17 41017 22088   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
7 אלקבץ אהרן - מירקין לודמילה 57.16 19218 10299 4 ת"א - אביבים/חיפה כרמל
8 מזרחי שמחה - ליבלינג לינדה 56.25 17615 20154 3 חיפה כרמל
9 (רובוט) - בנזראי לולה 56.20 ROBOT 1445 3 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
10 (רובוט) - גורביץ איטה 55.68 ROBOT 40317 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
11 פרקש רות - בן שמחון אבי 55.27 5305 24816 2 כפר סבא/ת"א - אביבים
12 (רובוט) - כץ זאנה 55.03 ROBOT 15094 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
13 (רובוט) - פרידמן רונית 54.88 ROBOT 18519 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
14 (רובוט) - בוגנים אתי 54.29 ROBOT 17901 2 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
15 שיף סמדר - גולדורגר חנה 54.07 41358 12098 2 ת"א - כיכר המדינה
16 (רובוט) - הס רנה 53.76 ROBOT 2041 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
17 (רובוט) - אורון רות 53.61 ROBOT 18699 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
18 (רובוט) - קס דניאל 53.23 ROBOT 248 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
19 (רובוט) - זוסמן הדסה 53.09 ROBOT 17050 1 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
20 lioraE - אלקבץ שלי 52.50 lioraE 9510   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
21 לאו קרול - ישראלי דן 52.30 41829 14669 1 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
22 רוזנשיין אלכסנדר - בראוינר אלכסנדר 51.54 3372 24488 1 חיפה כרמל
23 זומר אילן דר - בלאט לובומיר 51.04 14359 16453 1 ת"א - כיכר המדינה
24 שפי אבי - שני גילה 50.94 17155 14956 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/חיפה כרמל
25 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 50.41 ROBOT 40533 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
26 (רובוט) - ליפצוק חנה 50.15 ROBOT 22039 1 לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
27 (רובוט) - מרמלשטיין עליזה 49.61 ROBOT 41137   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
28 גוליק אורי - גוליק איתן 48.80 1414 1413   הרצליה - אילה
29 מור משה - אביב זאב 48.72 19169 23419   השרון
30 עירשי טובה - רוזנברג מירי 48.54 347 7066   ת"א - אביבים
31 הולצר קלרה - בן נחום גילי 47.37 11280 17526   טבעון/חיפה כרמל
32 (רובוט) - בהירי תמר 47.33 ROBOT 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
33 (רובוט) - גקמן לילית 47.28 ROBOT 11161   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
34 טורבוביץ ציפי - אוסדצ'י-קפלן אורנה 46.68 17764 17014   חיפה כרמל
35 (רובוט) - כהנא אלה 46.05 ROBOT 16013   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
36 ארידור לילי - ריינר לאה 45.73 13637 3119   סביון - קרית אונו
37 (רובוט) - ניצן רינה 45.43 ROBOT 20459   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
38 voodooist - ורניה כרמל 44.66 voodooist 24601   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
39 (רובוט) - דויד סילביה 43.90 ROBOT 18006   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
40 (רובוט) - גילרמן ג ניס 43.65 ROBOT 8000   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
41 ברגר לאה - ליבר בתיה 43.61 20247 20248   ת"א - אביבים
42 אברהם חיה - שמאי אילנה 42.81 20235 13602   חיפה כרמל
43 ינאי זאב - שוהם יורם 42.79 40727 40726   סביון - קרית אונו
44 הלמן קרן - ברויז אברהם 42.72 9272 40433   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
45 בר יוסף עקיבא - גרשון עודד 41.75 22055 8104   חיפה כרמל
46 מזרח איתמר - קימל שרה 41.61 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
47 גוברין אבי-ברטי - גרוס ריצארד 41.14 42144 41601   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
48 שפירא אניטה - המר אילנה 40.28 14693 13180   ת"א - אביבים
49 (רובוט) - טאוב זאב 36.73 ROBOT 10750   לא חבר בהתאגדות /כרמיאל
50 (רובוט) - גולדמן גיזי 31.60 ROBOT 7934   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל