Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום חמישי בוקר יוני
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 03/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.00
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וייסמן דוד - ברנט דוד 63.45 3698 40334 6 חיפה כרמל
2 ברקוביץ אריה - שוצמן רחל 61.33 2502 15908 5 חיפה כרמל
3 לוין איטה - הוד מורי 58.81 24634 20266 4 חיפה כרמל
4 זומר קלריסה - גיא יהודית 57.72 18665 20054 3 חיפה כרמל
5 נחמיאס יוסף - כהן אריה 53.01 40234 24485 3 חיפה כרמל
6 קמה יעל - ניצן ניצה 52.81 19199 19025 2 חיפה כרמל
7 לוי רוני - פורטונה ארנון 52.62 12052 5150 2 חיפה כרמל
8 גני רותי - ביגר כרמלה 49.12 23011 23012   חיפה כרמל
9 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 49.07 5598 1288   חיפה כרמל
10 פרידלר אושרי - שפירא אברהם 46.78 40539 42742   טבעון/טבעון - רקפת
11 פורת מרים - בלנק שרה 42.75 21564 40578   חיפה כרמל
12 נביא רות - משיח רבקה 39.72 15308 17806   חיפה כרמל
13 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 38.72 23425 21576   חיפה כרמל
14 יפה פרנקי - שור שיפי 33.68 17818 23900   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - וולברג ג'ון 69.75 5944 4245 6 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
2 שטרן בן - שדל גרג 65.93 19887 42249 5 חיפה כרמל
3 אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון 64.92 17014 19051 4 חיפה כרמל/קריות
4 טמיר אלי - אלרן ישראל 58.95 5270 19052 3 חיפה כרמל
5 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 48.33 18316 41035   חיפה כרמל
6 אבדג'ן ג'אנה - צרטין יוסף 47.55 41007 41343   לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
7 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 46.92 42439 24411   חיפה כרמל
8 קורן עינת - זולקוב גנריאטה 46.27 20262 23264   חיפה כרמל
9 גיחון מלכה - אדלר אילנה 42.79 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
10 שמחון מיכל - סכנין חוה 42.51 19804 40948   חיפה כרמל
11 אוסימו הלן - גולדנבלט ליביה 41.20 42789 42772   חיפה כרמל
12 רמן נחום - ברויז אברהם 41.14 18883 40433   חיפה כרמל
13 גרינמן אהובה - גרינמן שמשון 33.29 23267 23268   חיפה כרמל