Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר יוני
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.10
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זומר קלריסה - גיא יהודית 65.74 18665 20054 7 חיפה כרמל
2 פורטונה ארנון - לוי רוני 61.27 5150 12052 5 חיפה כרמל
3 רייס איילין - ליברטל זקלין 60.90 41238 17962 4 חיפה כרמל
4 קמה יעל - אלוני ישי 55.56 19199 40970 4 חיפה כרמל
5 הילזנרד אנני - כהן רבקה 55.28 5598 11391 3 חיפה כרמל
6 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 55.19 15824 15622 2 חיפה כרמל
7 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 54.07 11069 8174 2 חיפה כרמל
8 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 52.99 40234 40871 1 חיפה כרמל
9 כהן מרגרט - ויזן יהושע 51.39 40941 19229 1 חיפה כרמל
10 באבד יצחק - סרבן דניאלה 49.44 11010 20552   חיפה כרמל
11 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 45.86 20733 17830   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
12 ברנבלום נירה - חיימוביץ ולריו 40.93 18418 19234   חיפה כרמל
13 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 40.00 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
14 סכנין חוה - שמחון מיכל 31.06 40948 19804   חיפה כרמל
15 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 30.83 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 69.01 5270 19052 7 חיפה כרמל
2 משיח רבקה - נביא רות 68.06 17806 15308 5 חיפה כרמל
3 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 61.94 40706 3698 4 חיפה כרמל
4 טופז דוד - לחמן מיכה 60.49 5142 1283 4 קריות/חיפה כרמל
5 בן-חיים יזהר - פרבשטיין בן-חיים יפה 59.35 4624 4617 3 חיפה כרמל
6 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 54.51 5566 1177 2 חיפה כרמל
7 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 53.02 18316 41035 2 חיפה כרמל
8 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 46.39 23264 20156   חיפה כרמל
9 גרינמן שמשון - גרינמן אהובה 46.20 23268 23267   חיפה כרמל
10 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 45.37 41317 41136   חיפה כרמל
11 נוי רות - חובב אביבה 40.93 17497 15995   לא חבר בהתאגדות
12 אורון רות - אדלשטיין אברהם 40.22 18699 40533   חיפה כרמל
13 קולסקי איתן - גינזבורג אלברט 39.17 16086 22580   חיפה כרמל
14 שקדי צפורה - אברמוביץ דורה 36.94 20365 20364   חיפה כרמל
15 שקולניק ליאורה - ברוך ארני 28.89 19927 20293   חיפה כרמל