Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר יוני - HANDICAP
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.10
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זומר קלריסה - גיא יהודית 67.54 18665 20054 7 חיפה כרמל
2 רייס איילין - ליברטל זקלין 62.45 41238 17962 5 חיפה כרמל
3 פורטונה ארנון - לוי רוני 58.57 5150 12052 4 חיפה כרמל
4 קמה יעל - אלוני ישי 55.61 19199 40970 4 חיפה כרמל
5 כהן מרגרט - ויזן יהושע 53.94 40941 19229 3 חיפה כרמל
6 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 53.74 15824 15622 2 חיפה כרמל
7 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 53.54 40234 40871 2 חיפה כרמל
8 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 53.12 11069 8174 1 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
9 הילזנרד אנני - כהן רבקה 52.33 5598 11391 1 חיפה כרמל
10 באבד יצחק - סרבן דניאלה 48.49 11010 20552   חיפה כרמל
11 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 45.66 20733 17830   חיפה כרמל
12 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 41.8 23425 21576   חיפה כרמל
13 ברנבלום נירה - חיימוביץ ולריו 41.73 18418 19234   חיפה כרמל
14 סכנין חוה - שמחון מיכל 33.11 40948 19804   חיפה כרמל
15 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 30.88 19992 14979   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 משיח רבקה - נביא רות 65.61 17806 15308 7 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 65.56 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 בן-חיים יזהר - פרבשטיין בן-חיים יפה 59.9 4624 4617 4 חיפה כרמל
4 טופז דוד - לחמן מיכה 56.54 5142 1283 4 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
5 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 56.24 40706 3698 3 חיפה כרמל
6 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 55.82 18316 41035 2 חיפה כרמל
7 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 54.81 5566 1177 2 חיפה כרמל
8 גרינמן שמשון - גרינמן אהובה 48.25 23268 23267   חיפה כרמל
9 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 47.92 41317 41136   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
10 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 45.19 23264 20156   חיפה כרמל
11 נוי רות - חובב אביבה 43.23 17497 15995   לא חבר בהתאגדות
12 שקדי צפורה - אברמוביץ דורה 39.99 20365 20364   חיפה כרמל
13 קולסקי איתן - גינזבורג אלברט 39.47 16086 22580   חיפה כרמל
14 אורון רות - אדלשטיין אברהם 38.52 18699 40533   חיפה כרמל
15 שקולניק ליאורה - ברוך ארני 31.44 19927 20293   חיפה כרמל