Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר יוני - HANDICAP
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 14/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.79
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פורטונה ארנון - לוי רוני 64.87 5150 12052 7 חיפה כרמל
2 רמן נחום - גולדברג אידה 56.22 18883 15305 6 חיפה כרמל
3 ביגר כרמלה - גני רותי 54.27 23012 23011 4 חיפה כרמל
4 ברנבלום נירה - חיימוביץ ולריו 53.84 18418 19234 4 חיפה כרמל
5 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 53.63 15824 15622 3 חיפה כרמל
6 קמה יעל - אלוני ישי 53.13 19199 40970 2 חיפה כרמל
7 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 51.92 40234 40871 2 חיפה כרמל
8 גרינמן שמשון - גרינמן אהובה 51.85 23268 23267 1 חיפה כרמל
9 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 48.72 20733 17830   חיפה כרמל
10 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 34.27 11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
11 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 30.42 19992 14979   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 63.33 40706 3698 7 חיפה כרמל
2 סכנין חוה - שמחון מיכל 59.01 40948 19804 6 חיפה כרמל
3 באבד יצחק - סרבן דניאלה 54.17 11010 20552 4 חיפה כרמל
4 כהן מרגרט - ויזן יהושע 52.87 40941 19229 4 חיפה כרמל
5 טופז דוד - לחמן מיכה 50.84 5142 1283 3 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
6 טמיר אלי - אלרן ישראל 50.04 5270 19052 2 חיפה כרמל
7 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 45.19 18316 41035   חיפה כרמל
8 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 44.41 5566 1177   חיפה כרמל
9 רייס איילין - ליברטל זקלין 41.46 41238 17962   חיפה כרמל
10 זולקוב גנריאטה - קורן עינת 37.03 23264 20262   חיפה כרמל