Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר יוני
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 21/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.74
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ביגר כרמלה - גני רותי 62.35 23012 23011 6 חיפה כרמל
2 וורמברנד עדנה - כהן רבקה 59.10 14457 11391 5 חיפה כרמל
3 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 57.82 20733 17830 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
4 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 55.25 19992 14979 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
5 זומר קלריסה - גיא יהודית 51.10 18665 20054 2 חיפה כרמל
6 קמה יעל - אלוני ישי 50.63 19199 40970 2 חיפה כרמל
6 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 50.63 41317 41136 2 חיפה כרמל
8 ברנבלום נירה - חיימוביץ ולריו 50.00 18418 19234 1 חיפה כרמל
9 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 49.28 11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
10 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 48.73 15824 15622   חיפה כרמל
11 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 44.03 40234 40871   חיפה כרמל
12 כהן אריה - בכר אסתר 35.85 24485 17012   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
13 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 34.15 40532 14171   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נביא יהודה - ברקוביץ אריה 76.06 15307 2502 6 חיפה כרמל
2 פורטונה ארנון - לוי רוני 61.86 5150 12052 5 חיפה כרמל
3 משיח רבקה - נביא רות 53.73 17806 15308 4 חיפה כרמל
4 ירוס מיכאל - ברנט דוד 51.87 40706 40334 3 חיפה כרמל
5 טמיר אלי - אלרן ישראל 51.67 5270 19052 2 חיפה כרמל
6 זולקוב גנריאטה - קורן עינת 51.00 23264 20262 2 חיפה כרמל
7 כהן מרגרט - ויזן יהושע 48.89 40941 19229   חיפה כרמל
8 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 47.04 18316 41035   חיפה כרמל
9 גנות אסתי - שוחט נויה 44.85 41036 41367   לא חבר בהתאגדות
10 גרינמן שמשון - גרינמן אהובה 40.05 23268 23267   חיפה כרמל
11 סכנין חוה - שמחון מיכל 39.07 40948 19804   חיפה כרמל
12 נלי בוקסדורף - מאיה קוטלר 34.51 22-0472 22-0612   לא חבר בהתאגדות