Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר יוני - HANDICAP
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 21/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.74
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ביגר כרמלה - גני רותי 59.97 23012 23011 6 חיפה כרמל
2 וורמברנד עדנה - כהן רבקה 58.22 14457 11391 5 חיפה כרמל
3 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 57.44 20733 17830 4 חיפה כרמל
4 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 55.12 19992 14979 3 חיפה כרמל
5 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 53 41317 41136 2 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
6 זומר קלריסה - גיא יהודית 52.72 18665 20054 2 חיפה כרמל
7 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 50.9 11707 21576 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
8 ברנבלום נירה - חיימוביץ ולריו 50.62 18418 19234 1 חיפה כרמל
9 קמה יעל - אלוני ישי 50.5 19199 40970 1 חיפה כרמל
10 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 47.1 15824 15622   חיפה כרמל
11 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 44.4 40234 40871   חיפה כרמל
12 כהן אריה - בכר אסתר 36.47 24485 17012   חיפה כרמל
13 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 36.27 40532 14171   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נביא יהודה - ברקוביץ אריה 69.18 15307 2502 6 חיפה כרמל
2 פורטונה ארנון - לוי רוני 58.98 5150 12052 5 חיפה כרמל
3 כהן מרגרט - ויזן יהושע 51.26 40941 19229 4 חיפה כרמל
4 זולקוב גנריאטה - קורן עינת 51.12 23264 20262 3 חיפה כרמל
5 משיח רבקה - נביא רות 51.1 17806 15308 2 חיפה כרמל
6 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 49.66 18316 41035   חיפה כרמל
7 ירוס מיכאל - ברנט דוד 48.99 40706 40334   חיפה כרמל
8 טמיר אלי - אלרן ישראל 48.04 5270 19052   חיפה כרמל
9 גנות אסתי - שוחט נויה 47.72 41036 41367   לא חבר בהתאגדות
10 גרינמן שמשון - גרינמן אהובה 41.92 23268 23267   חיפה כרמל
11 סכנין חוה - שמחון מיכל 40.94 40948 19804   חיפה כרמל
12 נלי בוקסדורף - מאיה קוטלר 34.51 22-0472 22-0612   לא חבר בהתאגדות