Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר יוני
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.52
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פורטונה ארנון - לוי רוני 66.26 5150 12052 7 חיפה כרמל
2 נביא יהודה - ברקוביץ אריה 58.92 15307 2502 5 חיפה כרמל
3 באבד יצחק - סרבן דניאלה 54.48 11010 20552 4 חיפה כרמל
4 רמן נחום - גולדברג אידה 53.27 18883 15305 3 חיפה כרמל
5 גרינמן שמשון - גרינמן אהובה 53.22 23268 23267 3 חיפה כרמל
6 קמה יעל - אלוני ישי 50.07 19199 40970 2 חיפה כרמל
7 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 48.83 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
8 ביגר כרמלה - גני רותי 48.55 23012 23011   חיפה כרמל
9 וורמברנד עדנה - כהן רבקה 48.05 14457 11391   חיפה כרמל
10 שקולניק ליאורה - סורוגון פנינה 47.81 19927 21576   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
11 זולקוב גנריאטה - קורן עינת 44.95 23264 20262   חיפה כרמל
12 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 42.87 16725 10299   חיפה כרמל
13 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 42.25 15824 15622   חיפה כרמל
14 ברנבלום נירה - חיימוביץ ולריו 40.29 18418 19234   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אלרן ישראל - לחמן מיכה 67.84 19052 1283 7 חיפה כרמל
2 ירוס מיכאל - ברנט דוד 61.60 40706 40334 5 חיפה כרמל
3 ירוקר מתן - ספירה אבנר 59.88 40336 40021 4 חיפה כרמל
4 משיח רבקה - נביא רות 53.55 17806 15308 3 חיפה כרמל
5 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 53.09 40234 40871 3 חיפה כרמל
6 גנות אסתי - שוחט נטע 52.59 41036 22-0616 2 לא חבר בהתאגדות
7 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 51.30 18316 41035 2 חיפה כרמל
8 סכנין חוה - שמחון מיכל 51.23 40948 19804 1 חיפה כרמל
9 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 44.66 41007 22-0613   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
10 בן-חיים יזהר - פרבשטיין בן-חיים יפה 41.07 4624 4617   חיפה כרמל
11 פלדמן עדנה - ניר מרים 40.03 9753 16493   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
12 נלי בוקסדורף - מאיה קוטלר 37.87 22-0472 22-0612   לא חבר בהתאגדות
13 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 35.34 5566 1177   חיפה כרמל