Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר יוני
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 01/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.13
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וייסמן דוד - ברנט דוד 65.09 3698 40334 6 חיפה כרמל
2 כהן רבקה - ארי חנה 63.20 11391 18011 5 חיפה כרמל
3 פורת מרים - בלנק שרה 62.06 21564 40578 4 חיפה כרמל
4 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 54.88 14457 14599 3 חיפה כרמל
5 טיבן אילנה - רמן נחום 51.84 923 18883 2 חיפה כרמל
6 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 51.58 19370 40869 2 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
7 דוב שושנה - דנסקי ניצה 48.17 7241 12350   חיפה כרמל
8 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 46.60 6070 40234   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
9 כהן מרגרט - פזי נחמה 44.89 40941 8309   חיפה כרמל
10 קולסקי איתן - גינזבורג אלברט 44.81 16086 22580   חיפה כרמל
11 לוי רוני - בירמן יצחק 42.86 12052 20587   חיפה כרמל
12 סידי אראלה - בלום חנה 27.57 40943 41055   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 68.40 5944 23768 6 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 62.14 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 שטרן בן - מירקין לודמילה 58.65 19887 10299 4 חיפה כרמל
4 אלעד אלי - איסק מנחם 54.19 5572 3080 3 חיפה כרמל
5 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 52.10 20152 5749 2 חיפה כרמל
6 ברקוביץ אריה - סבן אאידה 48.33 2502 11598   חיפה כרמל
7 טייג יוסי - גוטליב ליפא 47.82 16088 16359   חיפה כרמל
8 כהן אריה - רוזנברג חנה 47.20 24485 13327   חיפה כרמל
9 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 43.93 41317 41136   חיפה כרמל
10 שמחון מיכל - סכנין חוה 35.80 19804 40948   חיפה כרמל
11 צרטין יוסף - אבדג'ן ג'אנה 31.67 41343 41007   חיפה כרמל