Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר יוני
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 08/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.90
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - סבן אאידה 69.12 5598 11598 6 חיפה כרמל
2 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 62.56 6070 40234 4 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
3 פורת מרים - בלנק שרה 57.82 21564 40578 4 חיפה כרמל
4 פרלמן אמנון - ספקטור משה 50.81 20980 18417 3 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
5 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 50.15 14457 14599 2 חיפה כרמל
6 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 49.31 23012 23090   חיפה כרמל
7 כהן רבקה - ארי חנה 47.65 11391 18011   חיפה כרמל
8 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 47.14 18665 15622   חיפה כרמל
9 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 46.62 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
10 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 35.60 11707 21576   לא חבר בהתאגדות
11 סידי אראלה - בלום חנה 34.00 40943 41055   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וייסמן דוד - ברנט דוד 65.69 3698 40334 6 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 65.54 5270 19052 4 חיפה כרמל
3 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 58.38 20152 5749 4 חיפה כרמל
4 לוי רוני - איסק מנחם 55.88 12052 3080 3 חיפה כרמל
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 50.97 16088 16359 2 חיפה כרמל
6 דוב שושנה - דנסקי ניצה 48.70 7241 12350   חיפה כרמל
7 הבר שמעון - הולצמן זאב 42.82 5944 23768   חיפה כרמל
8 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 40.23 41317 41136   חיפה כרמל
9 צרטין יוסף - אבדג'ן ג'אנה 37.39 41343 41007   חיפה כרמל
10 זולקוב גנריאטה - קורן עינת 34.32 23264 20262   חיפה כרמל