Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר יוני
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 15/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.39
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טיבן אילנה - רמן נחום 64.97 923 18883 6 חיפה כרמל
2 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 58.58 6070 40234 4 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
3 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 53.49 19370 40869 4 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
3 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 53.49 41317 41136 4 חיפה כרמל
5 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 53.12 14457 14599 2 חיפה כרמל
6 ברנבלום נירה - חיימוביץ ולריו 48.15 18418 19234   חיפה כרמל
7 הילזנרד אנני - סבן אאידה 47.01 5598 11598   חיפה כרמל
8 כהן מרגרט - פזי נחמה 46.36 40941 8309   חיפה כרמל
9 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 44.85 18665 15622   חיפה כרמל
10 שקולניק ליאורה - סורוגון פנינה 39.97 19927 21576   חיפה כרמל
11 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 39.85 23012 23090   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וייסמן דוד - ברנט דוד 71.82 3698 40334 6 חיפה כרמל
2 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 68.58 20152 5749 4 חיפה כרמל
3 צרטין יוסף - אבדג'ן ג'אנה 53.67 41343 41007 4 חיפה כרמל
4 טמיר אלי - אלרן ישראל 53.18 5270 19052 3 חיפה כרמל
5 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 52.44 23264 23263 2 חיפה כרמל
6 לוי רוני - איסק מנחם 51.88 12052 3080 2 חיפה כרמל
7 בירמן יצחק - ברויז אברהם 47.25 20587 40433   חיפה כרמל
8 דה הונד יוסי - שפר לאה 46.11 19994 19995   חיפה כרמל
9 דוב שושנה - דנסקי ניצה 41.94 7241 12350   חיפה כרמל
10 שמחון מיכל - סכנין חוה 36.94 19804 40948   חיפה כרמל
11 סידי אראלה - בלום חנה 25.52 40943 41055   חיפה כרמל