Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר יוני
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 22/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.79
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קפלן אהרון - ברקוביץ אריה 70.56 1763 2502 6 חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
2 קולסקי איתן - גינזבורג אלברט 65.00 16086 22580 5 חיפה כרמל
3 כהן רבקה - ארי חנה 53.33 11391 18011 4 חיפה כרמל
4 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 51.67 19370 40869 3 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
5 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 50.56 18665 15622 3 חיפה כרמל
6 פורת מרים - בלנק שרה 49.17 21564 40578   חיפה כרמל
7 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 48.33 6070 40234   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
8 אברמוביץ דורה - שקדי צפורה 46.94 20364 20365   חיפה כרמל
9 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 43.61 23425 21576   לא חבר בהתאגדות
10 ניר מרים - זינגר שולמית 42.78 16493 12598   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
11 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 39.17 23012 23090   חיפה כרמל
12 טיבן אילנה - רמן נחום 38.89 923 18883   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 62.22 5270 19052 6 חיפה כרמל
2 שטרן בן - מירקין לודמילה 61.39 19887 10299 5 חיפה כרמל
3 סבן אאידה - לירון נולי 59.72 11598 21199 4 חיפה כרמל
4 לוי רוני - איסק מנחם 51.94 12052 3080 3 חיפה כרמל
5 הבר שמעון - הולצמן זאב 51.67 5944 23768 3 חיפה כרמל
6 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 50.83 23264 23263 2 חיפה כרמל
6 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 50.83 20152 5749 2 חיפה כרמל
8 טייג יוסי - גוטליב ליפא 50.56 16088 16359 1 חיפה כרמל
9 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 49.17 14457 14599   חיפה כרמל
10 דוב שושנה - דנסקי ניצה 44.72 7241 12350   חיפה כרמל
11 רטנר פיליס - רטנר דוד 41.11 14530 14538   חיפה כרמל
12 סידי אראלה - בלום חנה 25.83 40943 41055   חיפה כרמל