Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר יוני
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.89
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן רבקה - ארי חנה 60.56 11391 18011 6 חיפה כרמל
2 פרלמן אמנון - ספקטור משה 57.22 20980 18417 5 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
3 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 55.28 6070 40234 4 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
4 טיבן אילנה - רמן נחום 53.33 923 18883 3 חיפה כרמל
5 אברמוביץ דורה - שקדי צפורה 51.11 20364 20365 2 חיפה כרמל
5 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 51.11 14457 14599 2 חיפה כרמל
7 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 46.11 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
8 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 45.83 18665 15622   חיפה כרמל
9 דוב שושנה - דנסקי ניצה 45.00 7241 12350   חיפה כרמל
10 מעוז דפנה - גני רותי 43.89 19370 23011   חיפה כרמל
11 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 40.56 41317 41136   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטרן בן - מירקין לודמילה 66.39 19887 10299 6 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - הולצמן זאב 60.28 5944 23768 5 חיפה כרמל
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 53.61 16088 16359 4 חיפה כרמל
4 לוי רוני - איסק מנחם 53.06 12052 3080 3 חיפה כרמל
5 דה הונד יוסי - שפר לאה 50.56 19994 19995 2 חיפה כרמל
5 אלרן ישראל - ברקוביץ אריה 50.56 19052 2502 2 חיפה כרמל
7 רטנר פיליס - רטנר דוד 50.00 14530 14538 2 חיפה כרמל
8 סידי אראלה - בלום חנה 46.11 40943 41055   חיפה כרמל
9 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 43.89 23264 23263   חיפה כרמל
10 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 43.61 20152 5749   חיפה כרמל
11 צרטין יוסף - ברוך ארני 31.94 41343 20293   חיפה כרמל