Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
חודש יוני 2021 - בית יליאנה במועדון
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 08/06/21 סניף: הרצליה - איילה מקדם: 9.85
מנהל תחרות: ספייר אלברט

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן מוירה - גסנר סידני פרופ 61.98 18110 1583 8 כפר סבא
2 פישר יגאל - פישר מזל 60.42 4791 42405 7 הרצליה - אילה
3 גוליק איתן - גוליק אורי 59.90 1413 1414 5 הרצליה - אילה
4 ברלינסקי דליה - ענבר עירית 50.52 17446 21988 4 הרצליה - אילה
5 דה-פריס אברהם - לוי אברהם 46.88 16682 18130   הרצליה - אילה
6 בן שמואל איתמר - הרבסט איתמר 45.83 42518 42817   ר"ג - מרום נווה/הרצליה - אילה
6 שגיא נעמי - רחמים אסתר 45.83 24534 18422   הרצליה - אילה
8 קסבי אוהד - קסבי ניסים 43.75 42947 12837   הרצליה - פיתוח
9 אורי עמי - לוי ניצה 42.71 3135 18131   הרצליה - אילה
10 גלברט שלמה - שטרנלוב יוסי 42.19 3132 15328   הרצליה - אילה/ לא חבר בהתאגדות