Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
הוד השרון תחרות יום ג' בוקר - חודש יוני 2021
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 08/06/21 סניף: הוד השרון מקדם: 4.43
מנהל תחרות: ספייר אלברט

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קידר אלי - לוי דן 64.17 40073 8367 3 רעננה - ההגנה/זכרון יעקב - עמיחי
2 קרת אלחנן - אורי עמי 57.50 43161 3135 2 הוד השרון/הרצליה - אילה
3 נבו ציונה - נחמולי נורית 53.33 43133 19033 2 הוד השרון
4 סוקולובסקי משה - קליין מאיר 49.17 41609 42812   כ"ס - הדר
5 בודובסקי צילה - סוקולובסקי איטה 48.33 43037 15878   הוד השרון
6 מינקין זניה - רוזנפלד ליביה 41.67 43117 40262   הוד השרון
7 רווה נילי - כץ דוד 37.50 42579 43128   הרצליה - אילה/הוד השרון