Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יוני יולי
מושב 1 מתוך 9 תאריך: 02/06/21 סניף: מבואות חרמון מקדם: 9.00
מנהל תחרות: רז עופר

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן ישע - יוגב אייל 62.67 1726 40842 10 מבואות חרמון
2 זמיר אורי - מורד יצחק 57.14 4664 5921 8 מבואות חרמון
3 גלבוע רוני - גלבוע אורה 55.90 18162 18161 6 מבואות חרמון
4 מהלר אבי - שפירא משה 54.75 14363 40785 5 מבואות חרמון
5 רוטשילד חנן - רז עופר 51.81 1751 19053 4 מבואות חרמון
6 דויטש פיק לאה - מריס אורן 51.25 41558 42925 3 מבואות חרמון
7 בטר שי - אייזן בריאן 51.17 8100 42327 3 מבואות חרמון
8 שטרן מרדכי - גור עמי יורם 50.00 43170 43171 2 מבואות חרמון
9 עוזר יורם - הובר אלימלך 49.50 16082 9668   מודיעין/מבואות חרמון
10 כץ אברהם - גלפז מתנן 46.29 1755 2170   מבואות חרמון
11 שרון רותי - קריק דליה 44.42 40251 17634   מבואות חרמון
12 דדיה יעקב - כרמלי מיכל 41.33 21740 40782   מבואות חרמון
13 רונן אורי - אופיר קלמן 34.76 40904 41529   מבואות חרמון