Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי חמישי בוקר - יוני
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 10/06/21 סניף: רמת השרון מקדם: 11.55
מנהל תחרות: מינץ ורד

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פז שרה - פן אסתר 65.65 8631 5520 9 רמת השרון
2 פישל דיטה - ערד אברהם 56.80 17389 2760 7 רמת השרון
3 ארד נויה - הרציג רבקה 56.61 9048 13391 6 רמת השרון
4 שרגל אסתר - מזרחי יפה 52.34 9388 9032 5 רמת השרון
5 עמירון חנה - שיף מכאלה 50.83 9211 21078 4 רמת השרון
6 דילנברגר זיוה - פיזנטי ליאורה 50.49 19775 17047 3 פ"ת - אם המושבות/רמת השרון
7 שאול מתי - גרתי אברהם 44.61 9039 10033   רמת השרון
8 קיראי לידיה - גרינפלד מיראלה 40.62 21220 41208   רמת השרון
9 שמואלי ניבה - שלף רחל 39.63 24127 20808   רמת השרון
10 גרנות חיה - קונדה ציפי 39.12 17758 41608   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שפלר עפרה - בר-אילן אתי 59.59 13187 8587 9 רמת השרון
2 כץ פז - קרפלק מרים 57.82 23715 4799 7 חיפה כרמל/כפר סבא
3 פרייד חיים - מנחמי אבשלום 55.88 13870 3103 6 רמת השרון/פ"ת - אם המושבות
4 אברון אנית - לוטן אביבה 51.17 14814 10802 5 מודיעין/רמת השרון
5 אליאס אליהו - ביידא אורי 49.70 23105 19024   רמת השרון
6 ניב איתנה - הראל אתי 45.48 19720 19766   רמת השרון
7 קובה ארלט - ששון פורטונה 45.09 9942 7118   רמת השרון
8 מינץ ורד - בן-אור יונינה 43.11 4062 1388   רמת השרון
9 אסא חיה - חיגר מרים 34.94 10203 40959   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
10 רגנשטרייך אלכסנדרה - אופיר אברהם 33.33 42180 10050   רמת השרון