Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
מהיר ועצבני
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 03/06/21 סניף: טבעון מקדם: 8.27
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - גטניו אבישי 54.79 ROBOT 23853 12 לא חבר בהתאגדות /עמק יזרעאל
2 חכמה דוד - פלג אסף 42.30 20900 10461 9 כפר תבור
3 לייבו אדי - בן יהודה יהודית 35.53 850 2218 8 קריות/כרמיאל
4 (רובוט) - הנדלר יהודה 33.18 ROBOT 24469 6 לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט
5 בקרמן שרה - בקרמן בני 24.01 40872 13613 5 מבואות חרמון
6 אייזן בריאן - בטר שי 21.47 42327 8100 4 מבואות חרמון
7 בר-און דליה - מעוז גסטון 17.03 1189 42530 3 נהריה - לב הצפון
8 (רובוט) - פוקס אריק 14.65 ROBOT 42907 2 לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
9 (רובוט) - בסט יצחק (איזי) 13.28 ROBOT 6064 2 לא חבר בהתאגדות /עמק יזרעאל
10 אבנת צח - אבנת רן 9.04 23933 23932 2 עמק יזרעאל
11 dytria - קוליש חנן 8.61 dytria 17574   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
12 (רובוט) - שמש לאה 5.19 ROBOT 40475 1 לא חבר בהתאגדות /רמת ישי
13 שידלובסקי אורן - גרוסו גבריאל 5.13 17490 10315 1 טבעון/ת"א - בית הלוחם אפקה
14 קוטב שושנה - לוי שלמה 2.34 17489 18664 1 טבעון - רקפת
15 (רובוט) - גל טיבור -0.67 ROBOT 13841   לא חבר בהתאגדות /קריות
16 רותם טל - רותם אורנית -4.56 43043 43044   חדרה - קדימה
17 (רובוט) - שטטר יהודה דר -5.35 ROBOT 13405   לא חבר בהתאגדות /חיפה - הרץ
18 הרץ ראובן - בן-דוד זהר -11.22 4137 1255   חיפה - הרץ
19 (רובוט) - צפריר יהודה -12.74 ROBOT 22635   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
20 סרנצקי שרה - דגן חרמונה -15.79 18734 20586   רמת ישי
21 עצמון נורית - רזניק פרץ -16.70 19138 8294   רמת השרון/חיפה - הרץ
22 (רובוט) - דוד ירון -17.35 ROBOT 18689   לא חבר בהתאגדות /טבעון
23 (רובוט) - ברנדשטין בתיה -18.91 ROBOT 14192   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
24 (רובוט) - הלמר יהושע -22.13 ROBOT 41644   לא חבר בהתאגדות /קריות
25 אבישי עידית - גוב ארי חנן -26.35 23640 42787   רמת ישי/טבעון
26 (רובוט) - ברנסון יוסף -33.27 ROBOT 5266   לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
27 (רובוט) - פדהצור פועה -47.78 ROBOT 18142   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
28 (רובוט) - אבירם אפרת -55.26 ROBOT 42105   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת