Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר יוני
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 06/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.08
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 63.49 19234 8309 7 חיפה כרמל
2 טיבן אילנה - שדל גרג 57.67 923 42249 5 חיפה כרמל
3 משכית חניתה - קרמר ליאורה 55.89 12377 8174 4 חיפה כרמל
4 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 54.17 19370 40869 3 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
5 מרחב יוסף - ברק רחל 53.17 7214 14738 3 חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
6 שפירא בניהו - קמפר ראובן 51.25 17828 17830 2 חיפה כרמל
7 פונדיאנו עליזה - דנה חנה 44.84 42368 6754   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
8 מורג חוה - דנסקי ניצה 42.06 9726 12350   חיפה כרמל
9 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 39.81 40532 14171   חיפה כרמל
10 שנער היידי - גודוביץ צילה 37.70 2500 15622   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - נחמיאס יוסף 64.29 2502 40234 7 חיפה כרמל
2 סמורזיק אביטל - משיח רבקה 64.15 16725 17806 5 חיפה כרמל
3 גני רותי - ביגר כרמלה 60.32 23011 23012 4 חיפה כרמל
4 גרינברג רונית - שמחון מיכל 50.86 15533 19804 3 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
5 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 49.21 14457 14599   חיפה כרמל
6 טייג יוסי - גוטליב ליפא 47.49 16088 16359   חיפה כרמל
7 לוי רוני - אלרן ישראל 47.22 12052 19052   חיפה כרמל
8 דה הונד יוסי - שפר לאה 43.25 19994 19995   חיפה כרמל
9 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 38.33 5598 5635   חיפה כרמל
10 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 34.33 42439 24411   חיפה כרמל