Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר יוני
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 13/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.75
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - אלרן ישראל 63.36 12052 19052 7 חיפה כרמל
2 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 60.19 5598 5635 5 חיפה כרמל
3 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 57.01 19234 8309 4 חיפה כרמל
4 שנער היידי - גודוביץ צילה 54.76 2500 15622 3 חיפה כרמל
5 גני רותי - אורון רות 51.59 23011 18699 3 חיפה כרמל
6 שפירא בניהו - קמפר ראובן 50.79 17828 17830 2 חיפה כרמל
7 נחמיאס יוסף - פורת מרים 48.08 40234 21564   חיפה כרמל
8 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 42.72 17418 23090   חיפה כרמל
9 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 36.57 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
10 מורג חוה - דנסקי ניצה 34.17 9726 12350   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טייג יוסי - גוטליב ליפא 64.42 16088 16359 7 חיפה כרמל
2 משכית חניתה - קרמר ליאורה 63.49 12377 8174 5 חיפה כרמל
3 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 60.25 23264 20156 4 חיפה כרמל
4 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 52.51 14457 14599 3 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
5 דוב שושנה - שאול רבקה 51.98 7241 7246 3 חיפה כרמל
6 גרינברג רונית - ברקוביץ אריה 49.93 15533 2502   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
7 פונדיאנו עליזה - דנה חנה 42.99 42368 6754   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
8 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 40.61 23268 4617   חיפה כרמל
9 דה הונד יוסי - שפר לאה 37.92 19994 19995   חיפה כרמל
10 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 35.32 42439 24411   חיפה כרמל