Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר יוני
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.84
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 משכית חניתה - קרמר ליאורה 68.85 12377 8174 7 חיפה כרמל
2 מרחב יוסף - ברק רחל 68.75 7214 14738 5 חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
3 שפירא בניהו - קמפר ראובן 58.13 17828 17830 4 חיפה כרמל
4 טיבן אילנה - קפלן הילדה 55.95 923 10776 3 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
5 פורטונה ארנון - נביא יהודה 53.57 5150 15307 3 חיפה כרמל
6 גני רותי - אורון רות 51.26 23011 18699 2 חיפה כרמל
7 שנער היידי - גודוביץ צילה 48.61 2500 15622   חיפה כרמל
8 מורג חוה - דנסקי ניצה 44.05 9726 12350   חיפה כרמל
9 פונדיאנו עליזה - דנה חנה 36.51 42368 6754   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
10 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 32.74 40532 14171   חיפה כרמל
11 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 32.47 19234 8309   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 61.44 14457 14599 7 חיפה כרמל
2 דה הונד יוסי - שפר לאה 58.33 19994 19995 5 חיפה כרמל
3 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 55.22 23268 4617 4 חיפה כרמל
4 טייג יוסי - גוטליב ליפא 52.78 16088 16359 3 חיפה כרמל
5 דוב שושנה - שאול רבקה 52.18 7241 7246 3 חיפה כרמל
6 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 51.39 42439 24411 2 חיפה כרמל
7 רטנר פיליס - רטנר דוד 47.02 14530 14538   חיפה כרמל
8 מץ דליה - סכנין חוה 44.44 17803 40948   חיפה כרמל
9 ליברטל זקלין - רייס איילין 44.25 17962 41238   חיפה כרמל
10 גרינברג רונית - שמחון מיכל 41.67 15533 19804   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
11 דני מזור - ברויז אברהם 40.83 22-0615 40433   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל