Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון ערב
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 18/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 15.73
מנהל תחרות: גל צבי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פורטונה ארנון - אהרונוביץ מיכאל 71.25 5150 803 8 חיפה כרמל
2 ברקוביץ אריה - אוסדצ'י-קפלן אורנה 60.00 2502 17014 6 חיפה כרמל
3 רזניק פרץ - טאומן ירון 54.38 8294 1932 5 חיפה - הרץ
4 פוליאק יאן - ברסלבסקי יעקב 53.75 13598 13696 4 לא חבר בהתאגדות
5 מזרחי יהודית - רטיג רעיה 51.88 2524 5259 3 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
6 איסק מנחם - אלעד אלי 50.63 3080 5572 3 חיפה כרמל
7 הוכברג אריה - הוכברג אבלין 47.50 5406 5407   חיפה כרמל
8 שלייפר ישראל - שרון אביגדור 46.88 3955 581   חיפה כרמל
9 שרן מיכאל - שור חנן 42.50 6694 8250   חיפה כרמל
10 בראוינר אלכסנדר - לנקביץ זופיה 38.13 24488 23263   חיפה כרמל
11 ירוקר מתן - ספירה אבנר 33.13 40336 40021   חיפה כרמל