Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שני בוקר-יוני
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/06/21 סניף: רמת השרון מקדם: 9.20
מנהל תחרות: מינץ ורד

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פז שרה - מזרחי יפה 57.74 8631 9032 13 רמת השרון
2 בילר תודי - נאזאן אנט 57.73 4546 41041 10 רמת השרון
3 שפלר עפרה - פלד מאיה 56.67 13187 14040 8 רמת השרון
4 גרתי אברהם - בנימיני דליה 56.20 10033 40328 7 רמת השרון
5 גרינברג אריה - לוי דורית 56.11 10028 40123 5 רמת השרון
6 קלקשטין ציפי - צפריר שוש 54.22 15963 15725 4 רמת השרון
7 סבו ליאורה - פלינר דליה 53.29 11585 11012 3 פ"ת - ויצו/רמת השרון
8 פן אסתר - אבן חן טובה 53.20 5520 8682 3 רמת השרון
9 בן שמחון אמליה - מינץ ורד 51.62 23108 4062 2 ת"א - אביבים/רמת השרון
10 גל-לוי ארנה - נוף נורית 50.36 40351 19212 2 רעננה - ההגנה/פולג- ברידג' פוינט
11 שאול מתי - בורלא קלמי 50.15 9039 7658 1 רמת השרון
12 רינות מישל - קנטי נילי 49.17 12256 41545   רמת השרון
13 גלסברג תמר - נחמיאס סימה 46.23 17766 17001   רמת השרון
14 בן דרור בני - שלף רחל 46.05 40108 20808   רמת השרון
15 לוי קמי - ברדה מרינה 46.00 20522 19505   רמת השרון
16 דקל מרה - תל-נוי אילנה 44.12 15326 6986   רמת השרון
17 וכט רפאל - בנימין סלביה 43.19 3191 10037   רמת השרון
18 רון אדית - ספינקה גילי 42.26 21274 18858   רמת השרון/פ"ת - ויצו
19 ניב איתנה - הראל אתי 39.11 19720 19766   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארד נויה - גרבר זיוה 65.44 9048 14033 13 רמת השרון
2 מונטרייל רחל - פרנס אירית 62.69 41481 4236 10 רמת השרון
3 חיות אבי - בן שמחון אבי 58.78 5366 24816 8 רמת השרון/ת"א - אביבים
4 פוגלמן מונסי - פוגלמן יעל 56.94 40057 40056 7 רמת השרון
5 צור אביבה - וייס כרמלה 55.17 16913 11861 5 רמת השרון
6 תל אור אור ברכה - צלרמאיר דבורה 55.08 20301 16463 4 רמת השרון
7 זלמה שירלי - פירר אידה 52.18 9421 23787 3 רמת השרון
8 חנוך גיורא - אופיר אברהם 52.01 2094 10050 3 רמת השרון
9 דרמן שריל - ניומן איליין 49.56 16462 41422   רמת השרון/ת"א - אביבים
10 וולף גיה - ארליך חדוה 46.76 19324 19552   רעננה - ההגנה/רמת השרון
11 כוגן רעיה - כוגן מיכאל 46.23 9385 40693   רמת השרון
12 יוסף רחל - חוף מלכה 46.03 5478 5536   רמת השרון
13 הרטוב מרים - שכנאי זהבה 45.53 11653 24560   ת"א - כיכר המדינה/רמת השרון
14 רייכר נילי - חרסית ציפי 45.48 14412 41106   רמת השרון
15 פרחי ורדה - מירון ישראל 45.00 17026 12690   רמת השרון
16 רגנשטרייך אלכסנדרה - שפיר נילי 40.95 42180 19504   רמת השרון
17 מירון איירין - אסלן זיוה 38.48 12691 41426   רמת השרון
18 דילנברגר זיוה - פיזנטי ליאורה 37.70 19775 17047   פ"ת - אם המושבות/רמת השרון